می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه

آ

آبادی/ آباد شدن

Flourishment / to flourish

آدم

Ādam


آدم کل / آدم کُل

Ādam the whole (Uni-Body)


آدمیت

Ādamity (Ādamiyyat)


آدمیزاده / آدمی

Ādamian / s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / آرامش درونی

Inner tranquillity


آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation


آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free


آزمایش آخر

Final Trial


آزمون‌بانان / آزمون بانان

Trialians (T Group)


آستانه درک

Threshold of perception


آستانه درک ذهنی

Threshold of Mental perception


آستانه درک فراذهنی

Threshold of Supra-mental perception


آستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perception


آشفتگی (و اختلال)

Perturbation (and Disturbance)


آشکارسازی حیات

Detection of Life


آلودگی (به موجودات و تشعشعات منفی)

Contamination


آلودگی امواج

Wave pollution


آلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissions


آلودگی هدایتی

Conductivity pollution


آلودگی پلاریتی

Polarity pollution


آگاهی (مشاهدات و دریافت ها)

Awareness

آگاهی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی)

Awareness


آگاهی از وجود خود

Self existence-awareness


آگاهی الهی

Divine Awareness


آگاهی شبکه مثبت

Positive Network Awareness


آگاهی شبکه منفی

Negative Network Awareness


آگاهی مثبت

Positive Awareness


آگاهی منفی

Negative Awareness


آینده بینی

Divination (Future-seeing)


آینه مطلق

Absolute mirror


أ

أحَدیت / احدیت

Aḥadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)


أعراف / اعراف

Aᶜrāf (the Supreme status following the Hell)


ألَستُ بِربِّکم؟ / الست بربکم

Am I Not Your Lord? (ᵓA-lastu bi-Rabbi-kum?)


أنَا خَيْرٌ منهُ / انا خیر منه

Ana Xayrun Minhu (“I Am Better Than Him”)


إ

إلاّ (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد میکند) / الا

Ellā (Except, But)


إن.قطبی / nقطبی / ان قطبی

N-Polar


إنّا لله و إنّا إلیه راجعون / انا لله و انا الیه راجعون

Innӓ Lillӓh Wa Innӓ Ilayh-i Rādjiᶜūn (“We belong to Allāh, and to Him we are returning”)


ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)


ابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousness


ابزار (پله عقل)

Means


ابزار بی ابزاری

Means-free Means


ابزارهای اصلی

Main Means


ابزارهای واسطه ای

Intermediary Means


ابلیس

Iblīs

ابلیس زاده

Iblīsian/s


ابلیس کل

Iblīs the whole

ابَرآگاهی / ابر آگاهی

Super-Awareness


ابَرانسان / ابر انسان

Super-human


ابَردستگاه / ابردستگاه

Super-system, Super-machine


ابَرزیرشعور / ابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousness


ابَرشعور / ابرشعور

Super-T-Consciousness


ابَرهوشمندی / ابرهوشمندی

Super-Intelligence


اتصال

Link (Etteṣāl)


اتصال جمعی

Collective Link (Ettesāl)


اتصال دهنده

Linker


اتصال عام

General Link (Etteṣāl)


اتصال فردی

Individual Link (Etteṣāl)


اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligence


اثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence / effect / impact


اجابت

Granting


اجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidance


اجزای کیهان

Components of the cosmos


احاطه

Encompassment


احتکار آگاهی

Hoarding the Awareness


اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy


اختلال (و آشفتگی)

Disturbance (and perturbation)


اختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorder


اختیار

Free-will


اخذ / کسب اجازه

Asking for / Obtaining / Getting permission


ادا و اصول نمایشی

Showing-off behavior


ادراکات

Perceptions


ادراکات شهودی

Intuitional Perceptions


اذن الهی / إذن الهی

Divine Permission (Edhn)


اراده الهی

Divine Determination


اراده و اجراء

Volition (and execution)


ارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lord


ارتباط

Connection (Ertebāt)


ارتباط با پایان نامه یا سوگندنامه

Connection through Certificate [Affidavit]


ارتباط دادن [برای افراد]

Make Connection [for individuals]


ارتباط دهنده

Connector

ارتباط شعوری

T-Consciousness Connection


ارتباط عام

General Connection


ارتباط عام ذرات

General Connection of particles


ارتباط محسوس

Tangible Connection


ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود / وجودی

General software connection of existence layout


ارتباط ویژه (← حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)


ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibration


ارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's view


ارتقاء وجودی

Existential elevation/improvement


ارتقاء کیفی

Qualitative improvement


ارزشمندی

Valuableness


ارزشگذاری / ارزش گذاری

Valuation


ارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluation


ارض / أرض

Arʣ (Universe-Ground)


اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Power


از خود بی خودی کالبدی

Bodily Self-Senselessness


ازل / أزَل

Beginningless Eternity (Azal)


اسارت در خویشتن

Self-bondage


استاد ازل / استاد أزَل

Eternity Master (Ostd-e Azal)


استاد حق

TRUTH (Ḥaqq) Master


استاد درون

Inner Mentor


استخراج اطلاعات

Information extraction


استدلال

Reasoning


استعداد ثانویه

Secondary talent


استعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talent


استقراء (از جزء به کل)

Induction


استنتاج (از کل به جزء)

Deduction


اسفار اربعه

Asfār-e Arbaᶜeh (The Four Journeys)


اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (Nethermost Point [in Bi-Polar Cycle])


اسم اعظم

Divine Greatest Name (Esm-e Aᶜẓam)


اسماء و صفات الهی

Divine Names and Attributes


اسکن با نیروی کیهانی

Scan through Cosmic Force


اشتراک

Communality


اشتراکی

Communal, Shared


اشتیاق

Eagerness


اشراق

Illumination (the Shining/Ešrāq)


اصالت نرم افزار

Originality of Software


اصل احاطه

Principle of Encompassment


اصل اصالت نرم افزار

Principle of Software originality


اصل بقاء عام

Principle of general survival


اصل بقاء ماده / اطلاعات

Principle of survival of matter / Information


اصل تاثیر شعوری عام

Principle of general T-Consciousness effect


اصل تاثیر متقابل

Principle of interaction effect


اصل تضاد

Principle of Opposition


اصل حرکت

Principle of Motion


اصل عدم قطعیت

Principle of Uncertainty


اصل عدم قطعیت طاهری

Taheri Uncertainty Principle


اصل مثلث شعوری

Principle of T-Consciousness Triangle


اصل نسبیت «ط» / اصل نسبیت طاهری

Principle of Relativity Taheri / Principle of Relativity (T)


اصل وحدت راه

Principle of Unity of the Path


اصلاح الگوی خواب

Sleep pattern correction


اصلاح نرم افزاری

Software modification


اصلاح و تنظیم مبدل های انرژی پنهان / اصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and adjustment of hidden energy converters


اصول حاکم بر مهندسی شعوری کیهان

Principles governing T-Consciousness engineering of the cosmos


اصول دین / مذهب

Principles of religion


اصول رهروی ( شریعت )

Principles of wayfaring (Šarīᶜah)


اصول مهندسی

Engineering principles


اصول نرم افزاری مهندسی

Software principles of engineering


اضافه کاری

Extra-working


اضداد

Opposites


اضطرار ( مضطر بودن )

Helplessness


اطلاعات

Information


اطلاعات مولکولی زیستی

Biotical molecular Information


اطلاعات مولکولی غیرزیستی

Abiotical molecular Information


اطلاعات کل مطلق

absolute Whole-Information


اطلاعات کل کیهان

Whole-Information of the cosmos


اعتقاد

Credence, Belief


اعداد و ارقام

Numbers and Figures


اعلام ارتباط

Announcing the Connection


اعلام فرادرمانی

Announcing Faradarmani


افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individuals


افراد ساده

Simple / Simple-Minded individuals


افراد متعالی و معمولی

Sublime & ordinary individuals


افسردگی تشعشعاتی

Meta-Emissonal depression


افسردگی جسمی

Physical depression


افسردگی ذهنی

Mental depression


افسردگی روانی

Psychical depression


التقاط

Eclecticism


الحمدلله

Al-Hamd-u Lillӓh (the Praise for Allah)


الله

Allah , God


الناس

Ādamians (Al-Nās)


اله الناس

God of Ādamians (Elāh-e al-Nās)


الهام

Inspiration (Elhām)


الیه راجعون / إلیه راجعون

Returning-To-Him (Ilayhi Rājiūn)


امانت ( ودیعه الهی )

Deposit , Trust


امانتداری

Safekeeping


اماکن خصوصی

Private places / Spaces


اماکن عمومی

Public places / Spaces


امتزاج ( تصویر و صاحب تصویر )

Merge


امتزاج من ثابت و من متحرک

Interfusion / Fusion of the Stationary Me & the In-Motion Me


امیدواری ( فاز مثبت )

Hopefulness


ان شاء الله / إن شاء الله

Allāh willing (Enšāᵓa-Allāh)


انا الحق

ᵓAna al-Haqq (“I Am the TRUTH”)


انا لله

Ennā Lellāh (“We Belong To Allāh”)


انبساط کیهان

Expansion of the cosmos


انتقال شعوری

T-Consciousness transmission


انجام رسالت بندگی

Fulfilling the mission of Servitude


انجام عبادت عملی

Performing practical Servitude


انحصارطلبی (اصل)

Monopolization


انحنای فضا - زمان

Space-Time curvature


اندیشه کل

Thought in the whole


انرژی آشکار

Clear / apparent energy


انرژی انقباضی

Contractional energy


انرژی انگیزه

Motivation energy


انرژی تاریک

Dark energy


انرژی تاریک زیستی

Biotical dark energy


انرژی در کثرت

Energy in multiplicity


انرژی روانی

Psychic energy


انرژی روشن

Light energy


انرژی ساده سرد و خاموش

Simple, cold and silent (off) energy


انرژی غیرمتراکم

Non-dense energy


انرژی فراز و کمال

Ascendancy and Perfection Energy


انرژی فوری

Instant energy


انرژی قابل رویت / انرژی غیرقابل رویت

Invisible / visible energy


انرژی محض

Pure energy


انرژی مستتر

Concealed energy


انرژی نوع دوم

Energy the 2nd type / Energy type 2


انرژی پنهان

Hidden energy


انرژی پنهان شرایط اضطرار

Hidden energy of urgency condition


انرژی کُند / انرژی کند

Slow energy


انسان شمول

Human-inclusive


انسان شناسی

Humanology


انسان متعالی

Sublime human


انسان معمولی

Ordinary human


انسان پست

Inferior human


انطباق (انسانها بر روی همدیگر)

Superposition


انعکاس رحمانیت الهی

Reflecting the Divine General Mercifulness


انعکاس شعور جمعی

Reflection of collective T-Consciousness


انفاق

Donation (Enfāq)


انفاق شونده

Donee / Donatory (Enfāq recipient)


انفاق کننده

Donor / Donator (Enfāq Maker)


انفجار (ذره)

Explosion (Particle)


انقباض

Contraction


انقباض بزرگ

Big Contraction, Quench


انگیزش حواس پنجگانه

Motivation of the five senses


انگیزش صوتی

Sound / Auditory motivation


انگیزه برتر

Transcendent incentive


انگیزه متعالی

Sublime incentive


انگیزه پذیری (نرم افزار)

Motivatablity (Software)


اولیاء الهی

Divine Companions (Awliyā)


اِغواء / اغوا

Temptation (Eghwā)


اپیدمی جهانی ذهنی - روانی ( بیخودیگری )

Mento-psychical pandemic (Senselessness disorder = Bīxodism)


اکوسیستم زمینی

Terrestrial Ecosystem


اکوسیستم کیهانی

Cosmic Ecosystem


ایادی دجال

Dajjāl's accomplices


ایاک نستعین

Iyyäk-a Nastaᶜīn (Only thee we ask for help)


ایثار و فداکاری

Devotion and self-sacrifice


ایمان

Faith (Īmān)


ایمان به غیب

Faith in Ghayb (Invisible/Hidden)


اینترنت کیهانی

Cosmic Internet


ب

بار (مثبت/ منفی)

Load / Charge (Negative/Positive)


بار شعوری

T-Consciousness load


باردار کردن (سفره)

Charge


بارداری شعوری

T-Consciousness-aided Conception


بارش

Downpour, Raining (Bāreš)


بازتاب شعوری

T-Consciousness reflection


بازگشت کیهان

Cosmos Return


بازیافت زباله

Recycling trash / rubbish


باطن

Inner (the) (ṭen)


باطن بینی

Inner-viewing


باطن هستی

Inner of Universe


باطنی

Inner(Bāṭenī)


بالفعل

Actual (Be-al-Feᶜl)


بالفعلی

Actuality (Be-al-Feᶜli)


بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh)


بالقوگی

Potentiality (Be-al-Qovvegi)


باور

Belief (Bāvar)


بایگانی ابدی اطلاعات

Eternal archive of Information


بخش روان مثبت

Positive section of psyche


بخش روان منفی

Negative section of psyche


بخشش (انسان به هستی)

Donation


بخشش (ساحت مقدس خدا)

Bestowment, Divine Gift


بخشش (فیض رحمانی)

Gift


بخشش و بخشوده شدن ( من معنوی )

Forgive & being forgiven


بخل

Stinginess, Niggardliness


بدبینی

Pessimism


بدعت / بدعت گذاری

Heresy


برزخ

Barzax (the Interval, Isthmus)


برقراری اتصال

Link (Ettesāl) establishing


برنامه اجرای عملی کیهان

Program for practical execution of the cosmos


برنامه خودکار ناخودآگاهی

Subconscious automated program


برنامه ریزی شده

Programmed


برنامه عملکردی

Functional program


برنامه مدیریت کیهان

Program of managing the cosmos


برنامه نرم افزاری ایجاد

Software program of creation


برنامه پذیر

Programmable


برهان خُلف / برهان خلف

Proof by Contradiction ( Borhān-e Xolf )


بروز تضاد

Emergence of Opposition


برکت / برکات

Barakat-s (Divine/Heavenly Blessing-s)


برگردان موسیقی

Music-Reversal / Reversing


بستر وجود

Bed of existence


بسته بالفعل اطلاعات

Actual package of Information


بسته بالقوه اطلاعات

Potential package of Information


بسم الله الرحمن الرحیم

Bism-i Allӓh-i al-Ramӓn-i al-Raīm

(“In the Name of Allāh, the All-General Merciful, the All-Special Merciful”)


بصیر (صفت خداوند)

All-Seeing (the) (al-Baṣīr)


بصیرت

Insight


بلغمی (مزاج و تیپ)

Phlegmatic temperament


بله جانانه / بله محضری

Wholehearted Yes


بنیاد (طینت یا سرشت)

Bonyād (the Basis)


به نام بی نام او

In the Name of the Nameless


بهشت در وحدت

Paradise in unity


بهشت در کثرت

Paradise in multiplicity


بهشت ناآگاهی

Unawareness paradise


بهشت نقد

Present paradise


بهنجاری

Normality


بی ابزاری

Means-freeness


بیرون ریزی / بیرون‌ریزی

Discharge (Birunrīzī)


بیرونی / خارجی (کنترل دشارژ)

External


بیماری بینشی

Outlook-related illness


بیماری جسمی - ذهنی - روانی

Psychosomentical illness


بیماری خودتوجیهی

Self-justificational illness


بیماری دادگاهی

Court-related illness


بیماری ذهنی

Mental illness


بیماری ذهنی-تنی

Mentosomatical illness


بیماری روانی

Psychical illness


بیماری روان‌تنی / بیماری روان تنی

Psychosomatical illness


بیماری نرم افزاری شرطی

Conditioned software-originated illness


بین کهکشانی

Intergalactic


بینش (فیلتر نرم افزاری)

Outlook (Software filter)


بینش انسان

Human's outlook


بینش فراکل نگری / بینش فراکُل نِگری

Interuniversalism outlook


بی‌تلاشی / بی تلاشی

Effort-freeness


بی‌تمنایی / بی تمنایی

Desire-freeness


بی‌حرمتی / بی حرمتی

Desecration, Irreverence


بی‌خدایی / بی خدایی

Atheism


بی‌خودیگری / بی خودیگری

Zombiism (Bīxodīsm)


بی‌ذهن / بی ذهن

Mind-free


بی‌ذهنی / بی ذهنی

Mind-freeness


بی‌رنگی / بی رنگی

Color-freeness


بی‌زمانی / بی زمانی

Time-freeness


بی‌طرفی / بی طرفی

Impartiality


بی‌قبلگی / بی قبلگی

Qebleh-freeness


بی‌نامی / بی نامی

Name-freeness


بی‌نظری / بی نظری

Opinion-freeness


بی‌نظمی / بی نظمی

Dis-order, Non-order


بی‌نقشی / بی نقشی

Role-freeness


بی‌نیازی / بی نیازی

Need-freeness


بی‌وطنی / بی وطنی

Home-freeness


ت

تاثیرپذیری

Effectablity


تارهای ارتعاشی

Vibrating Strings


تارک دنیا

Hermit


تبادل حرارتی

Heat exchange


تبادل شعوری

T-Consciousness interchange


تبادل محیطی

Environmental interchange / exchange


تبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchange


تبرئه خدا

Exculpating Allāh


تبرک / تَبَرُک

Blessedness (Tabarrok)


تبعات عشق

Consequences of love


تثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis


تجربه جمعی کیهان

Collective experience of the cosmos


تجربه عرفانی

Erfanic experience


تجزیه و ترکیب

Decompose and Composition


تجسم

Visualization


تجلیات الهی

Divine Manifestations


تجلیگاه

Manifestationary


تحلیلگر

Analyzer


تحمیق

Stupefying (Taḥmīq)


تحول

Transformation [Existential change]


تخریب (خرابی)

Destruction (Ruin)


تخلیه انرژی های پنهان

Discharge of hidden energies


تخیل

Imagination


تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissions


تداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousness


تداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāᶜī)


تداوم بخشی زندگی

Making the life continuated


تراکم

Density


تراکم پذیری

Compressibility


ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping rituals


ترمیم

Regeneration, Restorations, Repair


ترکیب

Composition


تزکیه

Purification (Tazkiyeh)


تسبیح

Tasbīḥ (Floatation)


تسخير

Possession (Tasxīr)


تسخيربانان

Possessians (P Group)


تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)


تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Place


تسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)


تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Divine Mercifulness Halghehs


تسهیلات رحمانی

Merciful [Rahmāni] Facilities


تشتت ذهنی

Mental Scattering (Tašattot)


تشخیص اطلاعات

Recognition of Information


تشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluation


تشریفات

Ceremonials


تشعشع

Meta-Emission (Tašaᶜšoᶜ)


تشعشع منفی

Negative Meta-Emission

تشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions


تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousness


تشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشنج

Convulsion Hysteria


تصمیم‌گیری خودکار

Automated decision-making


تصمیم‌گیری زمانبر

Time-taking decision-making


تصور

Imagination, Conception


تضاد

Opposition (Taʣādd)


تضاد اساسی

Basic Opposition


تضاد اولیه

Initial Opposition


تضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Opposition


تضاد ثانویه

Secondary Opposition


تضادساز

Opposition-maker


تطابق نرم افزاری

Software compatibility


تطمیع

Enticement


تطهیر

Purification (Taṭ’hīr)


تظاهر (و وانمودسازی)

Simulation (and Pretence)

تظاهر اطلاعات

Manifestation of Information


تعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance


تعالی

Sublimity


تعقل

Reasoning, Intellect


تعمید آب

Water Baptism


تعمیم به عام

Generalization


تعهدنامه

Commitment-letter


تغییر (اصل)

Change


تفویض (حلقه)

Entrust, Entrustment (Tafvīʣ)


تفویض اختیار

Entrusting the free will


تفکر

Intellection, Thought, Thinking


تفکر اشتراکی

Communal thought


تفکر نرم افزاری

Software-based thinking/thought


تقدس

Sanctity


تقدیس

Sanctification


تقلید حیات

Imitation of Life


تقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)


تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusion


تلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration


تلقین ناپذیر / تلقین ناپذیری

Unsuggestible / Unsuggestibility


تلقین پذیر / تلقین پذیری

Suggestible / Suggestibility


تماس دست (فرادرمانی)

Hand touch


تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection [type]


تمام خاموش

Totally-off


تمام شارژ

Fully-charged


تمام و تام

Complete and total


تمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energy


تمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumption


تمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasure


تمرکز

Concentration


تمسخر

Ridicule, Scoff, Mock


تمنا

Desire (Tamannā)


تمهیدات الهی

Divine preparations


تن واحده

Uni-Body


تن واحده انسان

Uni-Body of humankind


تنش روانی

Psychic tension


تنفس کیهانی

Cosmic respiration


تنوع انواع

Diversity of species


تنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindedness


توان بالفعل

Actual (Be-al-Feᶜl) power


توان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) power


توبه

Return (Toubeh)


توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Me


توحید

Towhīd (Faith in the unity and integrity of existence)


توده آگاهی

Mass of Awareness


توری های فضا

Space Nets


توری های کشسان

Elastic Nets (Fabrics)


توفیق

Divine success


توهم احساسی

Emotional hallucination


توهم دیداری

Visual hallucination


توهم شنیداری

Auditory hallucination


توهم پنداری

Imaginary hallucination


توکل

Reliance (Tavakkol)


تک ساختاری

Mono-structural


تک عنصری

Mono-elemental


تک قطبی

Mono-Polar


تکاثف

Condensation


تکانش

Impulsion


تکینه

Singular


تکینگی

Singularity


تیپ شخصیتی

Personality type


تیک حرکتی

Motor tic


تیک ذهنی

Mental tic


تیک شخصیتی

Personality tic


ث

ثواب ( ≠ صواب )

Reward (θawāb)


ج

جادو

Magic


جاذبه

Gravitation


جاری شدن/ جاری کردن (فیض و حلقه و ...)

Flow


جامدات

Solids


جان ( نیروی محرکه )

Jān (Mover force, Propulsion, Propellant)


جان جانان

Spirit of Spirits (Jān-e Jānān)


جان‌داران / جان داران

Living things


جبر لحظه ای

Momentary Predestination (Jabr)


جبر و اختیار

Predestination (Jabr) and Free-will


جبروت

Jabarūt (the Spirit Realm)


جذب و دفع تشعشعات

Absorption and ejection of Meta-Emissions


جزء

Part / Component


جزءنگر

Part-viewer


جزءنگری

Part-viewing


جزءپذیر

Partible


جزابانان

Retributians (R Group)


جستجوگری (نرم افزار)

Seekerness


جفت شدگی

Pairedness


جلال (صفت خداوند)

Jalāl (the All-Majesty)


جلوه / جلوه ها

Manifestation / Manifestations


جماد / جمادات

Inanimate body (Jamād)


جمال (زیبایی رخ یار)

Beauty (Jamāl)


جمال (صفت خداوند)

Jamāl (the All-Beauty)


جمع بندی

Resultation, Conclusion


جمع شدگی ( موج )

Condenseness


جمع شدگی (ستاره به درون خود)

Shrinkage


جمع کردن/ جمع شدن ( حذف زمان )

Aggregation


جمعیت و فردیت

Collectiveness and Individualness


جن

Jinn [Elf]


جنات

Jannāt (Paradises)


جنتی

Jannatī (My own paradise)


جنود شیطان

Satan's Army


جنون

Insanity


جنون آنی

Instantaneous / Impulsive insanity


جنگ تشعشعاتی

Meta-Emissionary war


جنگ روانی

Psychical warfare


جهان إن قطبی / جهان n قطبی

N-polar universe


جهان بینی

Worldview


جهان تک‌ساختاری / جهان تک ساختاری

Mono-structural Universe

جهان تک‌قطبی / جهان تک قطبی

Mono-polar Universe


جهان دوقطبی

Bi-polar Universe


جهان زیر اتمی

Subatomic universe


جهان فوق اتمی

Supra-atomic universe


جهان ماکرو

Macro universe


جهان متوالی

Consecutive universe


جهان مجازی

Virtual (Majāzic) universe


جهان مجاور

Adjacent Universe


جهان موازی ناهمسان

Non-homologous parallel world


جهان موازی همسان

Homologous parallel world


جهان ناهمگن

Heterogeneous universe/world


جهان نسبی

Relative universe


جهان هستی مادی

Material-based universe


جهان همگن

Homogeneous universe/world


جهان هیچ‌قطبی / جهان هیچ قطبی

Non-polar Universe


جهان وطنی

Cosmopolitanism


جهان‌شمول / جهان شمول

World-inclusive, world-scale


جهان‌شناسی / جهان شناسی

Universalogy


جهت دادن/ جهت دهی

Give direction / Directioning


جهت‌بانان / جهت بانان

Directians (D Group)


جهت‌دار / جهت دار

Directional


جهت‌مند / جهت مندی

Directional / Directionality


جهنم

Jahannam (the Hell)


ح

حافظه جمعی کل

Collective memory of the whole


حافظه زیستی

Biotical memory


حافظه شعوری

T-Consciousness memory


حافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memory


حافظه نگهدارنده

Retentive memory


حافظه و آرشیو اطلاعات کل

Memory and archive of Information of the whole


حافظه پنداری

Imaginary memory


حامل اطلاعات

Carrier of Information


حاکم بر جهان هستی

Governing the universe


حایل (بین خدا و انسان)

Screen (between Allāh and human)


حبل الله

Rope of Allāh (Ḥabl-oAllāh)


حجاب (پرده و مانع)

Veil (Ḥejāb)


حجت قلبی

Heart-affirmed Proof


حجم مجازی

Virtual volume


حذف خود

Elimination of the self


حذف من

Elimination of the Me


حذف منیت

Elimination of Me-centeredness


حرارت

Heat


حرام

Unlawful, Religious forbidden (Ḥarām)


حرمت جهان هستی

Sanctity of the universe


حرکات بنیادی

Fundamental movements / motions


حرکات غیرارادی

Involuntary / Non-volitional movements


حرکات پیوسته

Continuous movements


حرکت

Motion, Movement


حرکت / حرکات ترکیبی

Combined motion/s


حرکت از ظاهر به باطن

Shift from Apparent/Appearance (Ẓāher) to Inner/ Interior/Behind (ṭen)


حرکت انتقالی

Transitional motion


حرکت اولیه

Initial motion


حرکت ثانویه

Secondary motion


حرکت جبری

Deterministic movement


حرکت جوهری

Substantial Motion (Harakat-e Jouharī)


حرکت حبی

Love-based movement


حرکت ذاتی

Essential movement


حرکت رفت و برگشتی کیهان

Round-trip (Back and forth) motion of the cosmos


حرکت سینوسی

Sinusoidal motion


حرکت طولی

Longitudinal motion


حرکت عرضی

Transverse motion


حرکت مارپیچی محوری

Axial helical motion


حرکت مارپیچی منظومه ای

System-formed helical motion


حرکت ماه [ دور زمین ]

Orbit of the moon


حرکت موج

Wave's motion


حرکت موجی

Waveform / Wavic motion


حرکت نوسانی

Oscillatory motion


حرکت همه محوری

All-axial motions


حرکت واقعی

Real / Actual motion


حرکت وضعی

Rotational motion ( Postural motion )


حرکت چرخشی مارپیچی و موجی

Helical and wavic rotational motion


حرکت چرخشی همه محوری

All-axial rotational motion


حریم خودشیفتگی

Domain of narcissism / egotism


حریم شخصی

Private domain


حریم من ایده آل

Domain of Ideal Me


حزن

Sadness, Sorrow (Ḥozn)


حس حضور

Perception of Presence


حس خود

Sense of the self


حسادت

Jealousy


حسرت

Wistfulness


حصول نتیجه در کوتاهترین زمان (اصل)

Achieving the result in shortest time


حضور

Presence


حضور بی‌طرفانه / حضور بی طرفانه

Impartial presence


حفاظ

Ḥefāz (Shield)


حق

TRUTH (Ḥaqq)


حق طلبی

Right-seeking , TRUTH-seeking


حقیقت / حقایق

Truth/s (Ḥaqiqat)


حقیقت بین

Truth-viewer


حقیقت بینی

Truth-viewing


حقیقت جویی

Truth-seeking


حقیقت داشتن صاحب تصویر

Image owner’s being of Truth


حقیقت مجازی

Virtual(Mazic) Truth


حقیقت وجودی

Existential Truth


حقیقت کل ( حقیقت همه چیز )

Truth of the whole


حقیقت کل ( در مقابل حقیقت جزء )

Whole Truth


حقیقت کل ( غیب )

Truth the whole


حقیقت‌ جو

Truth-seeker


حقیقت‌نگر / حقیقت نگر

Truth-viewer


حقیقت‌نگری / حقیقت نگری

Truth-viewing


حقیقت‌گرا / حقیقت گرا

Truth-oriented


حقیقی

True


حقیقی بودن صاحب تصویر

Trueness of the image’s owner


حكمت‌بانان / حكمت بانان

Ḥekmatians (H group)


حلقه

Halgheh


حلقه / ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

Wholly Software Connection of Existence Layout (Čidman-e Vojudī)


حلقه آشتی با مرگ

Peace with Death (Aštī Bā Marg)


حلقه ارتباط ویژه

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)


حلقه اسکن دوگانگی

Duality Scan


حلقه اسکن نیروی کیهانی

Cosmic Force Scan


حلقه اسکن پلاریتی

Polarity Scan


حلقه اصلاح الگوی خواب

Sleep Pattern Correction (Olgū-ye Xāb)


حلقه اصلاح طبع نرم افزاری

Correction of Software Nature (Tabᶜ-e Narmafzārī)


حلقه اصلاح نرم افزاری

Software Modification / Correction


حلقه اصلاح و تنظیم مبدل های انرژی پنهان

Modification and Adjustment of Hidden Energy Converters (Mobaddel e Energy)


حلقه اعوذ 2

Aᶜūdh (2 ((“I seek refuge in Allāh”)


حلقه اعوذ بالله

Aᶜūdh-u billāh (“I seek refuge in Allāh”)


حلقه بارش

Bāreš (Downpour/Raining)


حلقه بی ذهنی

dhehnī (Mind-freeness)


حلقه بی نام

Bīnām (Nameless)


حلقه ترک عادت

Habit Breaking (Tark-e ᶜĀdat)


حلقه تزکیه تشعشعی

TazkiyehTašaᶜšoᶜī (Emissionary Purification)


حلقه تشعشع دفاعی

Tašaᶜšoᶜ-e Defāᶜī (Defensive Meta-Emission)


حلقه تشعشع مثبت

Tašaᶜšoᶜ-e Mothbat (Positive Meta-Emission)


حلقه تعمید روح

Taᶜmīd-e Rūh (Holy Spirit Baptism)


حلقه درمان [با/بدون تماس دست]

Darmān (Healing)


حلقه درمان موضعی

Local Healing (Darmān)


حلقه درک حضور

Perception of the Presence (Dark-e Hoʣūr)


حلقه ذهن اشتراکی

Communal Mind (Dhehn-e Ešterākī)


حلقه ذهن جمعی

Collective Mind (Dhehn-e Jamᶜī)


حلقه روح جمعی [عام]

Collective Spirit (Rūh-e Jamᶜī) [General]


حلقه رکوع

Rokūᶜ(Body Bowing in the Prayer)


حلقه سجده

Sajdeh(Prostration)


حلقه سلام

Salām (the Peace)


حلقه سکوت ذهن [چشم باز/بسته / طراحی]

Mind Silence (Sokūt-e Dhehn)


حلقه شارژ شعوری

T-Consciousness Charge (Charge-e Šoᶜūrī)


حلقه شارژ یونی و الکترونی

Electron-ion Charge (Charge-e Yonī-o Electronī)


حلقه شرح صدری

Šarh-e Ṣadrī (Broadening of the Chest)


حلقه شوک، کانال، تزریق

Shock, Channel, Injection


حلقه فرادرمانی [با/بدون تماس دست]

Farādarmānī (Divine-Healing)


حلقه قطع اتصال ( از شبکه منفی )

Disconnection (Qatᶜ-e Ettesāl)


حلقه قنوت

Qonūt(Submission, Obedience)


حلقه قونیه

Qūniyeh


حلقه قیام

Qiyām (Standing in the Prayer)


حلقه لاتضادی

Lā-Taʣāddī (No-Opposition State)


حلقه لایه حفاظت

Protection Layer (Lāyeh-ye Hefāzat)


حلقه لایه محافظ

Protective Layer (Lāyeh-ye Mohāfez)


حلقه مشاهده لایه (حفاظت مراسم عبادی)

Observing the Protection Layer (Mošāhedeh-ye Lāyeh)


حلقه من معنوی

Man-e Maᶜnavī (The Spiritual Me)


حلقه های رحمانیت الهی

Halghehs of Divine Mercifulness


حلقه همفازی با زمان

Hamfāzī bā Zamān (Symphasing with Time)


حلقه همفازی کالبدی

Hamfāzī-ye Kālbodī (Bodily Symphasy)


حلقه همفازی کیهانی

Hamfāzī-ye Keyhānī (Cosmic Symphasy)


حلقه وحدت ( ضدین )

Vahdat (eDzeddayn) (Two-Opposites Unity)


حلقه وحدت [اتصال جمعی]

Halgheh of Unity


حلقه پاکسازی اماکن

Places Purgation (Pāksāzī-yeAmāken)


حلقه پاکسازی کانال ها

Channels Purgation (Pāksāzī-yeKānālhā)


حلقه پیوند

Peyvand (Conjointment, Bond)


حلقه پیوند اشتراکی

Communal Conjointment/Bond


حلقه پیوند شعوری

T-Consciousness Bond


حلقه کنترل تشعشع منفی [روح جمعی]

Negative Meta-Emission Control (Control-eTašaᶜšoᶜ-e Manfī)


حلقه کنترل دشارژ (انرژی پنهان) بیرونی

External De-charge Control (Control-eDešarž-e Bīrūnī)


حلقه کنترل ذهن

Mind Control (Control-eDhehn)


حلقه گستردگی

Gostardegī (Vastitude, Vastity)


حمد

Ḥamd (Praise)


حواس بیرونی اصلی

Main external senses


حواس درونی اطلاعاتی

Informational inner senses


حواس درونی کنترل زیستی

Inner senses of biotical control


حوزه های کالبدی

Body Areas


حُب / حب

Love (Ḥobb)


حکم صاحب تصویر نسبت به تصویر

Status of owner of image relative to image


حکمت ( فلسفه عرفانی )

Ḥekmat (Erfanic Philosophy)


حکمت ( هوشمندی خداوند )

Ḥekmat (God’s Wisdom)


حکمت : بینش

Ḥekmat (Wisdom, Theosophy): Outlook


حی علی خیر العمل

HayyaᶜAlӓ Xayri al-ᶜAmal (“Rush to the best of all deeds”)


حیات

Life


حیات اشتراکی فراکیهانی (فرضیه)

Meta-cosmic communal Life


حیات اشتراکی کیهانی (فرضیه)

Cosmic communal Life


حیات تاریک

Dark Life


حیات روشن

Light Life


حیات پایه

Base Life


حیرت

Amazement, Astonishment (Heyrat)


خ

خاصیت دوگانه موج – ذره

Dual nature of wave-particle


خال

Mole


خاموشی / خموشی

Silence / Quietness (Xāmušī)


خبیر (از صفات خداوند)

All-Aware (the) (al-Xabīr)


خداشناسی

Theology


خدامحور

God-centered, Theocentric


خدامحوری

God-Centeredness, Theocentricity


خدای رحمان

God the All-Merciful (Rahmān)


خدمت عملی

Practical service


خرابات

Xarābāt (Desolate step, Erfanic ruin)


خرابی ( خراب شدن / تخریب )

Ruin, Desolation, Demolition


خرد

Wisdom


خشم

Wrath, Ire, Anger


خصوصی ( اماکن )

Private (Places/Spaces)


خط (یار)

Xaṭṭ (Hair-line)


خلسه

Trance, Ecstasy


خلع سلاح

Disarmament


خلقت خاص

Special creation


خلقت عام

General creation


خمیدگی فضا - زمان

Space-Time curvedness


خنثی سازی

Neutralization


خود

Self (the)


خودآگاهی

Self-awareness


خودبینی

Self-concern


خودخواهی

Egoism, Selfishness


خودسپاری

Self-surrendering


خودشناسی

Selfology


خودشناسی عرفانی

Erfanical selfology


خودفراموشی خشن

Truculent self-forgetfulness


خودفراموشی نرم

Mild self-forgetfulness


خودفراموشی کالبدی

Bodily Self-forgetfulness


خودمحور

Self-centered


خودمحوری

Self-centeredness


خودنمایی

Ostentation, showing off


خودپرستی

Selfishness


خودگردانی کیهان

Self-regulation of the cosmos


خوش‌بینی / خوش بینی

Optimism


خَمِش فضا - زمان / خمش فضا - زمان

Space-Time curvature


خَمِش نور / خمش نور

Light bending


خیال ( اوهام و تخیلات )

Dream, Fantasy, Illusion


خیال ( رخ یار )

Xiyāl (Mental Image)


خیر و شر

Good and Evil


د

دادگاه ویژه

Special court


دارای عدم قطعیت

Being of uncertainty


داشته ها

Achievements


دانا (≠ سوپردانا )

Learned


دانستگی

Learnedness


دانش کمال

Kamal knowledge


دربرگرفته شده ( محاط )

Included ( Encompassed )


دربرگیرنده ( محیط )

Inclusive ( Encompassing )


دربرگیرنده همه چیز

All-encompassing


دربرگیرنده کامل

Entire inclusive


دربرگیرندگی ( احاطه )

Inclusiveness, Inclusivity


درجه حرارت (← حرارت)

Temperature


درخت ( شجره )

Tree (Šajareh/Ādam’s Seed)


درمان

Healing (Darmān)


درمان غیرموضعی

Non-local Healing (Darmān)


درمان موضعی

Local Healing (Darmān)


درمان مکمل

Complementary Healing (Darmān)


درمان ناپذیر

Unhealable, Incurable


درونی / داخلی ( کنترل دشارژ )

Internal


درک

Perception, Comprehension


دریافت ( اخذ آگاهی )

Receipt


دریچه فرضی مانع ورود تشعشعات

Hypothetical valve preventing the entry of Meta-Emissions


دستگاه

System (Machine)


دستگاه کیهان

Cosmos system (Machine)


دشارژ

De-charge


دعانما

Pseudo-prayer


دفاعی

Defensive


دلرحمی

Kindheartedness


دلسوزی

Compassion


دموی

Sanguine


دمیدن ( دمش ) نفَس رحمانی

Breathing theMerciful (Rahmāni) Breath


دندانه های امواج تکانش الکترون ها

Jags of electrons impulse waves


دنیای ابزار

World of means


دنیای بی ابزاری

World of no-means


دنیای تناسب ( نسبت ها )

World of proportion


دنیای مجازی

Virtual (Majāzic) world


دنیای کمیت

World of quantity


دنیای کیفیت

World of quality


دو کَون (کَونَین)

Two-worlds


دوره جامع پایه

Comprehensive Foundation Program


دوره جامع پایه عرفان کیهانی حلقه

Erfan-e Keyhani HalghehComprehensive Foundation Program


دوره شعور

T-Consciousness course


دوری از رنج ( اصل )

Pain avoidance


دوطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

Bilateral


دوقطبی

Bi-polar (Doqoṭbī)


دوقطبیت

Bi-polarity


دوگانه

Dualistic


دوگانه سازی کیهان

Cosmos dualization


دوگانگی

Duality


دوییت ( ثنویت )

Dualism


دید باطن بین

Inner-viewing vision


دید باطنی

Inner(Bāṭenī) vision


دید ظاهربین

Apparent-viewing vision


دید ظاهری

Superficial vision


دید فراکُل‌نِگر/ی / دید فراکل نگری

Interuniversal vision


دید ناظر

Observer’s vision


دید نسبیتی

Relativistic vision


دید نسبیتی باطنی

Inner(Bāṭenī) relativistic vision


دید واقعی

Actual vision


دید واقعی باطنی

Inner(Bāṭenī) Actual vision


دید واقعی ظاهری

ApparentActual vision


دیگرمحوری

Other-centeredness


ذ

ذات

Essence


ذات هستی

Essence of the universe


ذرات بنیادی

Fundamental particles


ذره سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole particle


ذریه

Seed


ذهن - روانشناسی فراکُل نگر / ذهن - روانشناسی فراکل نگر

Interuniversal Psymentology/Psycho-Mentology


ذهن آب / ماده

Mind of water / matter


ذهن ادراکی

Perceptional Mind


ذهن اشتراکی

Communal Mind


ذهن جمعی انسان

Collective Mind of humankind


ذهن جمعی انعکاسی جزء

Reflective Collective Mind of part


ذهن جمعی انعکاسی کل

Reflective Collective Mind of the whole


ذهن جمعی بالفعل

Actual Collective Mind


ذهن جمعی جزء

Collective Mind of part


ذهن جمعی جزء بالفعل

Actual Collective Mind of part


ذهن جمعی جزء فعال

Active Collective Mind of part


ذهن جمعی کل

Collective Mind of the whole


ذهن رها

Emancipated Mind, Free Mind


ذهن زیستی

Biotical Mind


ذهن فردی

Individual Mind


ذهن نهادی

Nahādic (Instinctive) Mind


ذهن واحده

Uni-Mind


ذهن پایه

Base Mind


ذهن کیهانی

Cosmic Mind


ذهنی - تنی

Mentosomatic(al)


ذهنی - روانی

Mento-psychic(al), Psychomental


ذهنیت

Mentality, Mentalness


ذهنیتی

Mentalitic(al)


ذهن‌خوانی / ذهن خوانی

Mind-reading


ذوق

Taste, Gusto, Enthusiasm


ذوق و شوق

Gusto and Eagerness, Enthusiasm


ذکر

Dhekr (Perception of Presence)


ذکر و مانترا

Dhekr and Mantra


ر

راه دور (ارتباط)

Far distance


راه نزدیک (ارتباط)

Close distance


رب العالمین

Lord of Realms


رب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)


رحمان (صفت خداوند)

All-Merciful (Raḥmān)


رحمانیت عام الهی

Divine General Mercifulness (Raḥmāniyyat-e ᶜĀmm -e Elāhī)


رحمت

Divine Mercy (Raḥmat)


رحمت خاص

Divine Special Mercy (Raḥmat-e Xāṣṣ)


رحمت عام

Divine general Mercy (Raḥmat-e ᶜĀmm)


رحیم (صفت خداوند)

All-Merciful (the) (Raḥīm)


رحیمیت الهی

Divine Special Mercifulness (Raḥīmiyyat-e Elāhī)


رحیمیت جبری

Predestinational/Predestined Special Mercifulness (Raḥīmiyyat-e Jabrī)


رشد فکری انسان

Human’s intellectual development


رضا / رضایت / راضی بودن

Satisfaction, Contentment


رفت و برگشت

Back and forth(Round-trip)


رفتار

Behavior, Manner


رفتارشناسی

Behaviorology


رقص سینوسی

Sinusoidal dance


رقص محوری

Nutation (Axial dance)


رقیق / رقت

Dilute, Dilutive / Dilution


رندی / رِندی

Rendi (the Erfanic Perfection)


رها / رهایی

Free / Freeness


رهایی ( خلاصی و مُخلَص شدن)

Deliverance, Emancipation


رهرو / رهروی

Wayfarer / Wayfaring


روان

Psyche


روان عاطفی

Emotional psyche


روان نهادی خاص

Special Nahādic (Instinctive) Psyche


روان نهادی عام

General Nahādic (Instinctive) Psyche


روانی

Psychic, Psychical


روانیت

Psychality, Psychicness


روان‌تنی / روان تنی

Psychosomatic


روان‌شناختی / روان شناختی

Psychological


روح القدس

Holy Spirit


روح الله

Spirit of Allah


روح جمعی

Collective Spirit


روح هادی

Guide Spirit


روحیه مثبت

Positive spirit


روحیه منفی

Negative spirit


روزی آسمانی

Heavenly Sustenance


روش مَجازسازی / روش مجازسازی

Virtuality-making method


روشنگری

Enlightening, Enlightenment


روشن‌بینی / روشن بینی

Clear-sightedness


روشن‌شدگی / روشن شدگی

Enlightenedness


روشن‌فکری / روشن فکری

Enlightenment


رُمبش / رمبش

Collapse / Collapsing


رُمبیدن / رمبیدن

Collapse


رُمبیدگی / رمبیدگی

Collapsedness


رِند / رند

Rend


ریاضت

Asceticism, Ascesis


ریاضیات کیفی

Qualitative mathematics


ریخت‌شناسی / ریخت شناسی

Morphology


ریز ذره / ریز ذرات

Microparticle(s)


ریزش (در مسیر کمال)

Fall, Downfall


ز

زامبی آرام

Calm zombie


زامبی گری

Zombiism (Zombie pandemic)


زامبی گری کالبدی

Bodily Zombiism


زاهد

Anchorite, Hermit


زمان حال حاضر حقیقی

True current Time


زمان حال حاضر واقعی

Actual current Time


زمان حقیقی

True Time


زمان و مکان (فلسفه)

Time and Place


زمان واقعی

Actual Time


زندگی بعدی

Next Life


زکات

Zakāt (Reciprocity of blessings)


زیر اتمی

Sub-atomic


زیر شعور

Sub-T-Consciousness


زیر کیهان

Infra-Cosmos


زیست شناسی شعوری

T-Consciousness biology


زیستگاه

Habitat


زیستی

Biotic / Biotical


زیست‌بوم / زیست بوم

Ecosystem


س

سابقه بیماری

Medical history, Disease history


ساحت (حضرت/ مُلک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presence


ساختار شعوری

T-Consciousness structure


ساختار موجی

Wave-based structure


ساز و کار کیهان

Mechanism of the cosmos


سازمند

Organized, Structured


سازمندی

Organizedness, Structuredness


ساطع شدن

Emanate, Emit


سالک ( رهرو )

Wayfarer


ساماندار

Organized


سايمنتولوژی

Psymentology


سايمنتولوژیست

Psymentologist


سايمنتولوژیسم

Psymentologism


سايمنتولوژیکی

Psymentological


سایمنتودرمانی

Psymentodarmāni


سایمنتوگر (= سایمنتودرمانگر )

Psymentoer


سایمنتوگری (= سایمنتودرمانگری )

Psymentoerness


سایمنتوگیر (= سایمنتودرمانگیر )

Psymentoee


سایمنتوگیری (= سایمنتودرمانگیری )

Psymentoeeness


سبحان الله

Subhӓna-allāh (Floating in Allah)


ستاد عملیات ذهن

Mind’s operation headquarter


ستارالعیوب

All-Concealer of faults


ستارالعیوبی

All-Concealerness of faults


ستاره شناسی ( منجمی )

Astrology


ستایش طلبی (اصل)

Praise-seeking


سختی (فیزیک)

Rigidity


سرحالی

Refreshingness


سرخوردگی

Disappointment, Frustration


سردی مطلق

Absolute coldness


سرعت نور

Speed of light, Light speed


سرکوب

Repression


سطح ذهن خاص

Special level of Mind


سطح ذهن عام

Common level of Mind


سطح ذهن کلی

General level of Mind


سطح روان خاص

Special level of Psyche


سطح روان عام

Common level of Psyche


سطح شعوری / سطوح شعوری

T-Consciousness level / s


سفر / سیر من الحق الی الخلق بالحق

“Journey from TRUTH (Ḥaqq) to Creature with TRUTH (Ḥaqq)”


سفر/ سیر من الخلق الی الحق

“Journey from Creature to TRUTH (Ḥaqq)”


سمیع (صفت خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)


سه بعدی‌سازی مغز / سه بعدی سازی مغز

Brain three-dimensionalization


سوداوی ( مزاج / تیپ )

Atrabiliousness


سوپردانا

Super-Learned


سوگندنامه

Affidavit


سکه وجودی

Existential Coin


سکون ( بی حرکتی )

Quiescency (Motionlessness)


سیاست کلان

Macro policy


سیاهچاله درون کیهانی

Intra-cosmic Black Hole


سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole


سیر تسلسل باطل

Endless futile sequence


سیر و سلوک

Spiritual Journey


سیری ناپذیری (اصل)

Insatiability


سیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous system


سیستم دفاعی بدن

Body’s defense system


سیستم عصبی ثانویه

Secondary nervous system


ش

شأن ( منزلت ) / شان

Dignity


شادی و نشاط

Joy and mirth


شارژ شعوری

T-Consciousness charge


شارژ شعوری خاص

Special T-Consciousness charge


شارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness charge


شارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesscharge


شارژ شعوری عام

General T-Consciousness charge


شارژ شعوری محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessing (Šāhed/ī)


شبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CCN)


شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network


شجره

Šajareh (Tree)


شجره هستی

Tree of existence (Šajareh)


شخصیت

Personality


شخصیت حقیقی / شخصیت واقعی

 True Personality / Actual Personality


شخصیت‌خوانی / شخصیت خوانی

Character-reading


شخصیت‌پذیری / شخصیت پذیری

Personalitibility


شر (← خیر و شر)

Evil


شرعی

Legal (religious)


شرک

Šerk (Polytheism)


شریعت

Religious Law (Šarīᶜat)


شعاع کیهان

Radius of the cosmos


شعور

T-Consciousness (Šoᶜūr)


شعور بافت

T-Consciousness of Tissue


شعور بنیادی

Fundamental T-Consciousness


شعور تعقل اختیاری

T-Consciousness of optional intellect


شعور تعقل غریزی

T-Consciousness of instinctive intellect


شعور ثابت

Constant T-Consciousness


شعور جزء (← شعور کل)

T-Consciousness of part


شعور حیات

T-Consciousness of Life


شعور درک عشق

T-Consciousness of Love perception


شعور ذهن

T-Consciousness of Mind


شعور زمینه

T-Consciousness of groundwork


شعور زیستی

Biotical T-Consciousness


شعور سلول

T-Consciousness of cell


شعور سلولی

Cellular T-Consciousness


شعور طبیعی

Natural T-Consciousness


شعور عضو

T-Consciousness of organ


شعور مادی

Material T-Consciousness


شعور متغیر

Variable T-Consciousness


شعور ناظر

Observer’s T-Consciousness


شعور پایه

Base T-Consciousness


شعور کل ( فرامکان و فرازمان )

T-Consciousness the whole


شعور کل (متعلق به کل)

T-Consciousness of the whole


شعور کل تر

Wholer T-Consciousness


شعور کلی

General T-Consciousness


شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness


شناخت احساسی

Emotional cognition


شناخت الهامی

Inspirational cognition


شناخت باطنی

Inner (Bāṭenī) cognition


شناخت تحقیقی

Researchcognition


شناخت حصولی

Acquired cognition


شناخت ذاتی

Essence cognition


شناخت ذوقی

Gusto-based cognition


شناخت شعوری

T-Consciousness cognition


شناخت شهودی

Intuitional cognition


شناخت ظاهری

Apparent cognition


شناخت عرفانی

Erfanical cognition

شناخت عملی

Practical cognition


شناخت غریزی

Instinctual / Instinctive cognition


شناخت غیرغریزی

Non-instinctive cognition


شناخت نظری

Theoretical cognition


شناخت کمی

Quantitative cognition


شناخت کیفی

Qualitative cognition


شناخت کیفی هستی

Qualitative cognition of Existence


شناوری

Flotation / Floating


شهود / شهودی

Intuition / Intuitional


شوق

Enthusiasm, Eagerness (Šouq)


شوک کالبد اختری

Astral body shock


شُکوه / شکوه

Magnificence, splendor


شکوفایی ذهنی

Mental flowering / efflorescence


شکوفایی روانی

Psychic flowering / efflorescence


شیدا / شیدایی

Maniac / Mania


شیطان

Satan (Devil)


ص

صالح

Peace-man (Ṣāleḥ)


صالحیت

Pacificism (Ṣāleḥiyyat)


صراط مستقیم

Straight Path, Middle Path (Ṣerāṭ)


صفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flow


صفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)


صفحه های فرضی مجازساز فرعی

Hypothetical sheets of subsidiary Virtuality-maker (Majāzsāz)


صفراوی

Biliousness


صلح (با خدا و ...)

Peace


صواب (← ثواب)

Right act (Ṣawāb)


صُلبیّت / صلبیت

Rigidity


صیقلی مطلق

Absolute Glossy


ض

ضد انرژی روشن

Light Anti-energy


ضد دیداری ( تشعشع دفاعی )

Anti-visual


ضد ذرات

Anti-particles


ضد رُمبش / ضد رمبش

Anti-collapse


ضد شعور

Anti-T-Consciousness


ضد شنیداری ( تشعشع دفاعی )

Anti-aural


ضد ضربه (بودن)

Crush resistant, Invulnerable


ضد ماده

Anti-matter


ضد ماده تاریک

Dark Anti-matter


ضد ماده روشن

Light Anti-matter


ضد موج

Anti-wave


ضد کمال

Anti-Kamāl


ضدانرژی

Anti-energy


ضدانرژی تاریک

Dark Anti-energy


ضدیت

Opposition


ضدین

Dzeddayn (Two-opposites)


ضربه ناپذیری

Invulnerability


ضمیر خودآگاه

Conscious Mind


ضمیر ناخودآگاه

Unconscious / Subconscious Mind


ضمیر نیمه خودآگاه

Semiconscious Mind


ط

طاغوت

Tāghūt (Rebel, Disobedient)


طالع‌بینی / طالع بینی

Soothsaying


طب سوزنی

Acupuncture


طب مکمل فرادرمانی

Faradarmani Complementary Medicine


طبع نرم افزاری

Software Nature (Ṭabᶜ)


طبقات شعوری

T-Consciousness levels


طراح فرضی

Hypothetical designer


طراح کیهان

Designer of the cosmos


طرح إشکال / طرح اشکال

Counterargument


طرح توجیهی

Justification plans [feasibility study]


طرح خود ( مطرح کردن خود )

Show off


طرح نحوه اجرای کیهان

Plan for the manner of executing the cosmos


طرح وجودی

Existential plan


طرح کلی مهندسی کیهان

General plan of engineering the cosmos


طریقت

Path (Tariqat)


طلسم

Talisman, Spell


طلسم‌بانان / طلسم بانان

Talismanians (TS Group)


طول موج

Wavelength / length of the wave


طی الارض

Tayyol-Arʣ (Thaumaturgical teleportation)


طینت ( سرشت )

Nature, the Basis (Ṭīnat)


ظ

ظاهر

Apparent, Appearance (Ẓāher)


ظاهر هستی

Appearance of the universe


ظاهربین (اصطلاح عام)

Shallow-minded, Superficial (person)


ظاهربین (در مقابل باطن بین)

Apparent-viewer


ظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewing


ظاهرسازی

Simulation


ظاهرپرستی

Externalism


ظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalism


ظاهری

Apparent, Superficial


ظهور / تجلی

Appearance / Manifestation


ع

عارف

Āref (Mystic)


عاشق

Lover


عالم امکان

Realm of Possibility


عالم تضاد

Realm of Opposition


عالم فرازبان

Supra-lingual Realm


عالم فرکانسی

Frequency-based Realm


عالم ماوراء

Metaphysical Realm


عالم موجی

Wave-based Realm


عالم هستی

Realm of Existence


عالم هستی مادی

Realm of material existence


عالَم / عالَمین/ عوالم / عالم

Realm/s


عالَم فراحقیقی / عالم فراحقیقی

Meta-True Realm


عامل ایجاد وحدت اضداد

Factor of creating the unity of opposites


عامل متضاد

Opposed / Opposing factor


عامل مجازی زمان

Virtual (Majāzic) factor of Time


عامل مشترک ایجاد اضداد و وحدت ساز [ی] اضداد (پوسته موتور)

Common factor of creating the opposites and unifying the opposites (Engine shell)


عامل هماهنگ کننده

Coordinator factor


عامل وحدت ساز اضداد

Unifier factor of opposites/ the factor unifying the opposites


عامل وحدت سازی اضداد

Factor of unifying the opposites


عبادت

Servitude


عدالت الهی

Divine justice


عدد ( عصر )

Number


عدم

ᶜAdam (Nought, Non-existence)


عدم بقاء اطلاعات فرعی

Non-survival of sub-Information


عدم تشابه و تکرار (اصل)

Dissimilarity and unrepetition


عدم حضور در حلقه

Nonpresence / Lack of Presence into Halgheh


عدم قطعیت ط / عدم قطعیت طاهری

Uncertainty Taheri - Uncertainty (T)


عدم مادیت

Immateriality / Lack of materiality


عدم همفازی

Lack of Symphasing


عدم کمیت

Lack of quantity


عرش

ᶜArš (Divine Throne)


عرفان

Erfan (Halgheh, etc.)


عرفان حلقه

Erfan-e Halgheh


عرفان عملی

Practical Erfan


عرفان قدرت

Erfan of Power (Erfan-e Qodrat)


عرفان نظری

Theoretical Erfan


عرفان نوین

New Erfan


عرفان کمال

Erfan of Kamāl


عرفان کیهانی حلقه

Erfan-e Keyhani Halgheh


عرفانی

Erfanic/al


عشق زمینی

Terrestrial love


عشق عشقانی

Lovical love (Love-oriented)


عشق عقلانی

Logical love (Reason-oriented)


عصر عدد

Era of Number


عصر قانون

Era of Law


عصر هوشمندی

Era of Intelligence


عطف به خود (اصل)

Self-concern


عظمت

ᶜAẓamat (Magnitude)/Magnitude (ᶜAẓamat)


عقب ماندگی روانی

Psychical retardation


عقل جزءنگر

Part-viewer Intellect / Reason


عقل واقع نگر

Realistic Intellect / Reason


علت وجودی

Existential cause


علم اعداد

Numerology


علم حصولی

Acquired knowledge


علم شهودی

Intuitional knowledge


علم لدنی

God-given knowledge


علم محض

Pure knowledge

علم و دانش

Science and knowledge


علوم غریبه

Occult knowledge


علیم (صفت خداوند)

All-Knowing (the) (al-ᶜAlīm)


عمل و عکس العمل

Action and reaction


عمومی (اماکن)

Public (Places/Spaces)


عوامل اضداد

Factors of opposites


عوامل ایجاد اضداد

Factors of creating the opposites


عوامل ایجاد تضاد

Factors of creating the opposition


عوامل تضادساز

Opposition-maker factors


عوامل جانبی

Ancillary factors


عوامل دخیل

Contributing factors


غ

غریزه

Instinct


غریزی

Instinctual, Instinctive


غم و اندوه

Sadness, Sorrow, Grief


غنی (صفت خداوند)

All-Rich (the) (al-Ghaniyy)


غوطه ور (در هیچ)

Immersed


غیب

Ghayb (Invisible, Hidden)


غیب الغیوب

Ghayb-al-Ghoyūb (Hidden of Hiddens)


غیرت

Jealousy (Gheyrat)


غیرجانداران

Non-Living things


غیرزیستی

Abiotic / Abiotical


غیرفشرده

Uncompressed


غیرقابل تعریف

Indefinable


غیرقابل توصیف

Indescribable, Ineffable


غیرقابل شکافت

Non-cleavable


غیرمتراکم

Non-dense


غیرموضعی

Non-local


غیرهدفمند

Non-purposeful


غیرهمزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Non-simultaneous, Asynchronous


ف

فاز مثبت

Positive phase


فاز منفی

Negative phase


فرا ابَرشعور / فرا ابرشعور

High-Super-T-Consciousness


فرا انرژی

Meta-energy


فرا تضاد

Meta-Opposition


فرا گرفتن (فراگیر شدن حقیقت)

Pervade


فراحقیقت

Meta-Truth


فرادرمانگاه

Faraclinic


فرادرمانگر

Faradarmāngar, Faradarmaniator (Fara-Healer)


فرادرمانگری

Faradarmāngari, Faradarmaniation (Fara-Healerness)


فرادرمانگیر

Faradarmāngir, Faradarmaniatee (Fara-Healee)


فرادرمانگیری

Faradarmāngiri, Faradarmaniateeness (Fara-Healeeness)


فرادرمانی

Faradarmāni(Divine-Healing)


فرادرمانی - شناختی

Faradarmaniological


فرادرمانی - شناس

Faradarmaniologist


فرادرمانی - شناسی

Faradarmaniology


فرادرمانی گرا (محقق و علاقه مند به فرادرمانی)

Faradarmanist


فرادرمانی گرایی (گرایش به حوزۀ فرادرمانی)

Faradarmanism


فراذهنی

Supra-Mental


فرازبانی

Supra-lingual / Supra-linguality


فرازمان

Meta-Time


فرازیرشعور

High-Sub-T-Consciousness


فراشعور

Meta-T-Consciousness


فراعقل

Meta-Reason


فراغریزی

Meta-instinctual, Meta-instinctive


فراماده

Meta-matter


فرامکان

Meta-Place


فراپزشکی

Meta-medicine


فراکُل نِگر (دید، بینش) / فراکل نگر

Interuniversal


فراکُل نِگر (فرد صاحب دید فراکُلنگری) / فراکل نگر

Interuniversaler


فراکُل نِگر (فرد محقق در حوزۀ فراکُلنگری)/ فراکل نگر

Interuniversalist


فراکُل نِگرانه (دید، بینش) / فراکل نگرانه

Interuniversalistic


فراکُل نِگری (مکتب) / فراکل نگری

Interuniversalism


فراکُلنِگری (دارای دید فراکُلنگر بودن) / فراکل نگری

Interuniversalerness


فراکیهان

Meta-cosmos


فراکیهانی

Meta-cosmic


فراگیر/ فراگیری (حقیقت)

All-pervasive/Pervasiveness


فردانیت

Fardāniyyat (Divine Singularity)


فردیت

Individualness (Fardiyyat)


فرضی (احتمالی/پنداشتی)

Assumptive / hypothetic


فرضیه، فرض

Hypothesis, Assumption, Theory


فصل مشترک (نقاط مشترک)

Intersection


فضا

Space


فضای بحرانی

Critical Space


فضای نرمال

Normal Space


فضل

Generosity, Virtue, Grace (Faʣl)


فطرت

Feṭrat (the Main Nature)


فلسفه باطنی

Inner (ṭenī) philosophy


فلسفه وجودی

Existential philosophy


فلسفه وقوع

Philosophy of occurrence


فلک

Heavenly sphere, firmament


فهم

Understanding


فوق اتمی

Supra-atomic


فوق متراکم

Ultra-dense


فکرخوانی

Thought-reading


فیض

Feyʣ (Mercy emanation)


فیلتر بینش

Outlook filter


فیلتر ذهنی

Mind filter


فیلتر عقلی

Reason / Logic filter


ق

قائم بذات

Self-perpetuation


قاب قوسَین / قاب قوسین

Qāb-a Qawsayn (the Two Arcs)


قابلیت بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) Capability


قانون ارتباط

Law of Connection


قانون تضاد

Law of Opposition


قانون تغییر

Law of Change


قانون تولد و مرگ

Law of Birth-Death


قانون دوگانگی

Law of Duality


قانون همبستگی و پیوستگی

Law of correlation & interconnectedness


قدرت ماورایی

Metaphysical Power


قدرت نمایی

Power-showing


قرب

Nearness


قربانی (کردن)

Sacrifice


قضاوت کردن (شاهد نبودن)

Judge


قطبیت

Polarity


قطع دیداری (تشعشع دفاعی)

Visual disconnection


قطع شنیداری ( تشعشع دفاعی )

Auditory disconnection


قطعیت

Certainty


قفل ذهنی

Mental Lock


قمر (اقمار) مصنوعی

Artificial moons (satellites)


قوس صعودی

Ascending Arc


قوس نزولی

Descending Arc


قیاس اطلاعات

Comparison of Information


قیاس، ارزیابی

Comparison, Evaluation


قیچی زمان

Scissors of Time


ل

لاتضاد

No-Opposition


لازمان

No-Time


لامکان

No-Place


لاهوت

Lāhūt (Unity Realm)


لاوجود

No-Existence


لایه حفاظت

Protection Layer


لایه محافظ

Protective Layer


لبه کیهان

Rim of the cosmos


لطف

Grace [Loṭf]


لهیدگی

Quenching (Crushedness)


م

مادر دوم

Second-Mother


ماده تاریک

Dark matter


ماده در وحدت

Matter in unity


ماده روشن

Light matter


ماده غیرمتراکم

Non-dense matter


ماده محض

Pure matter


ماده مطلق

Absolute Matter (TAM)


ماده یکپارچه

Uniform matter


مادیت

Materiality


مارپیچی

Helical


ماهیت

Quiddity


ماوراء / ماورایی


مبدل آشکارساز حیات روشن

Detector converter of light Life


مبدل انرژی‌های پنهان / مبدل انرژی های پنهان

Hidden energies converter


مبدل تاریک

Dark converter


مبدل حیات تاریک

Dark Life converter


متحرک

In-motion, Self-moving


متخلفین

Offenders


متصل (شده)

Linked (Mottaṣel)


متصل شونده

Linkee


متصل کننده

Linker


متضاد

Opposing, Opposed


متعال (صفت خداوند)

All-Sublime (the)


متعالی

Sublime


متغیر

Variable


متغیر بودن کیهان

Variableness of the cosmos


مثلث شعوری

T-Consciousness triangle


مجازساز

Virtuality-maker


مجازی

Virtual (Majāzic)


مجازی سازی

Virtualization (Majāzi-sāzī)


محرک

Stimulus, Mover


محشر

Day of Assemblage/Gathering (Maḥšar)


محصور

Surrounded


محقق ( بی طرف )

Researcher (Impartial, Truth-seeker)


محور اعتقادی

Belief axis


محور بینشی

Outlook axis


محور حلقه ها

Halghehs axis


محور حیات

Life axis


محور خالق و مخلوق

Creator and creature axis


محور شعوری

T-Consciousness axis


محور وجودی

Existential axis


محور کیهان

Cosmos axis


محیرالعقول

Stupendous


محیط

Encompassing


محیط (صفت خداوند)

All-Encompassing (the) (Mohī)


محیط میان سیاره ای

Interplanetary medium


مخدر محرک

Stimulant


مخلوق

Created, Created being


مداخله برنامه شعوری

Intervention of T-Consciousness program


مداخله درمانی

Therapeutic / Cure / Treatment intervention


مدار سینوسی

Sinusoidal orbit


مدعی ( سوپر دانا )

Pretentious (self-opinionated)


مدیریت بدن و سلول

Body and cell management


مدیریت تنازع بقا

Management of struggle for survival


مدیریت توزیع شعوری ذهن

Management of T-Consciousness distribution of Mind


مدیریت حافظه

Memory management


مدیریت داخلی وجود انسان

Internal management of human existence


مدیریت ذخیره اطلاعات ( حافظه ذهنی )

Information storage management


مدیریت ذخیره اطلاعات کل

Whole’s Information storage management


مدیریت و سازماندهی ادراکات

Management and organization of perceptions


مدیریت چیدمان اطلاعات ( فکرسازی )

Management of Information setup (Thought)


مدیریت کلان

Macro management


مدیریت کُل‌نِگر / مدیریت کل نگر

Whole-viewing (Holistic) management


مذهب

Sect, religious Sect


مذهب اشتراکی

Communal religion


مراد

Sufi master (Morād, Followed Mystic)


مرادی

Mastership (Morādī)


مراسم / مناسک [عبادی]

Religious Rites, Rituals


مرام

Creed, Credence, Religion


مرام رندی

Rendi creed


مربی

Morabbī (Master, Trainer)


مروارید سیاه خداوند

God's Black Pearl


مرگ خودفراموشی

Self-forgetfulness death


مرگ نامحسوس

Imperceptible death


مرید

Follower, Devotee, Disciple (Morīd)


مریدی

Devotion, Discipleship (Morīdī)


مسخ

Masx (Mind Possession)


مسیر ( قانون مسیر و مقصد )

Path


مسیر حرکت انسان

Human journey['s path]


مشاهدات رصدی

Astronomical observations


مشهود (در مفهوم عرفانی)

Witnessed


مصونیت شعوری

T-Consciousness immunity


مضطر

Helpless, Desperate (Moʣṭarr)


مطلق

Absolute


مطلق بودن صاحب تصویر

Absoluteness of theimage’s owner


مظهر حق

Theophany (Maẓhar) of TRUTH (Ḥaqq)


معادله

Equation


معرفت

Knowledge (Maᶜrefat)


معرفت پژوه

Knowledge-searcher [Maᶜrefat-Pažūh]


معرفت پژوهی

Knowledge-searching [Maᶜrefat-Pažūhī]