می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه

ت

تنش روانی

Psychic tensionتنفس کیهانی

Cosmic respirationتنوع انواع

Diversity of speciesتنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindednessتوان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) powerتوان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) powerتوبه

Return (Toubeh)توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Meتوحید

Touhīd (Unity with Allah)توده آگاهی

Mass of Awareness
صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه