افزایش زمان مشاهده ویدیوها- مهم

افزایش زمان مشاهده ویدیوها- مهم

از آكادمی طاهری در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز

طبق فرمایش استاد محمدعلی طاهری برای خدمت رسانی بهتر به معرفت پژوهان عزیز، زمان مجاز مشاهده ویدیوها به 12 ساعت افزایش یافت. یعنی تا 12 ساعت هر چند بار که روی لینک  ویدیو کلیک شود همان یکمرتبه محاسبه میشود. 

(قبلا این زمان 6 ساعت تعریف شده بود)