افزایش تعداد دفعات مشاهده صفحات ویدیو

افزایش تعداد دفعات مشاهده صفحات ویدیو

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز
به منظور استفاده بهتر از مطالب آموزشی، تعداد دفعات مشاهده ویدیوها مجددا سه مرتبه  اضافه گردید. 
در حال حاضر معرفت پژوهان عزیز میتوانند هر ویدیو را 6 مرتبه مشاهده نمایند.

لطفا برای اطلاع از چگونگی استفاده بهینه از تعداد دفعات مشاهده لینک زیر را مشاهده فرمایید.
درس: راهنمای کار با سایت (taheriacademy.com)

ضمنا به زودی درس سایمنتولوژی توسط استاد محمدعلی طاهری ارائه خواهد شد.