بارگذاری ویدیوهای جدید در درس شعور

بارگذاری ویدیوهای جدید در درس شعور

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز 
کلیه ویدیوهای درس شعور مجددا تولید و بارگذاری شده اند.
مباحث ویدیوهای جدید تا حدودی مفصل تر از ویدیوهای قبلی است.
لطفا مشاهده فرمایید.