ايميل با موضوع خلاصه مطالب ارسالي به تالار

ايميل با موضوع خلاصه مطالب ارسالي به تالار

از Taheri Academy در
Number of replies: 0
بخش جديدي با نام تابلوي اعلانات در سايت راه اندازي شده است كه اين امر منجر به ارسال يك ايميل اتوماتيك در روز گذشته از طرف سايت به تعدادي از معرفت پژوهان شد.

ايميل مذكور صرفا يك اطلاع رساني است،
چه اين ايميل را دريافت كرده باشيد يا آن را دريافت نكرده باشيد فرقي ندارد و نياز نيست كاري انجام دهيد.

معرفت پژوهان عزيز توجه فرمايند كه از اين پس اعلانات و اطلاعيه هاي مهم دوره در تابلوي اعلانات گذاشته ميشود و با كليك بر روي آن ميتوانيد از محتوايات اطلاعيه ها باخبر شويد.