زمان بندی ارائه دروس در آکادمی

زمان بندی ارائه دروس در آکادمی

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

عملکرد معرفت‌پژوهان در سیستم آکادمی بسیار متفاوت است. تعدادی از معرفت‌پژوهان به محضی که ویدیوها بارگذاری می‌شود، آن را مشاهده می‌کنند و در مقابل تعدادی هستند که هنوز شروع نکرده‌اند و تماس می‌گیرند که از دروس عقب افتاده‌ایم.

چند نکته را در این خصوص به اطلاع می‌رسانیم:


1-ارائه دروس در آکادمی به شکلی است که هر کس می‌تواند براساس برنامه زندگی خود برنامه‌ریزی نماید و با توجه به وقت و زمان خود ویدیوهای آموزشی را مشاهده نماید و اجباری در مشاهده ویدیوها در یک زمان خاص نیست.

صرفا ترتیب مشاهده ویدیوها مهم است.

2- استاد بزرگوار برای جلوگیری از ایجاد استرس برای افرادی که هنوز مشاهده دروس را شروع نکرده‌اند و ایجاد فرصت برای آنها که بتوانند خودشان را برسانند، در ارائه ویدیوهای جدید تاخیر ایجاد کرده‌اند. این زمان ایجاد شده برای دوستانی که ویدیوها را مشاهده نموده‌اند هم زمانی برای مرور مباحث تئوری و کار بیشتر روی ارتباط‌ها فراهم می‌کند.


3-دروس شعور و ده درس اول عرفان مجددا در حال تولید است و پس از اتمام تولید، امکان مشاهده تمامی دروس برای کلیه معرفت پژوهان تا حداکثر سه مرتبه (مجددا) فراهم خواهد شد.

لازم به توضیح است آکادمی آمارهای مشاهده ویدیوی معرفت‌پژوهان را بررسی می‌کند و جهت اخذ مدرک پایان دوره، مشاهده کلیه ویدیوهای آموزشی الزامی است.