تغییر شماره های دانشجویی

تغییر شماره های دانشجویی

by آكادمی طاهری -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز

به منظور ارتقاء و آماده سازی وب سایت آکادمی برای ثبت نام افراد جدید، شماره های دانشجویی ساماندهی شدند و ممکن است شما با تغییر شماره دانشجویی خود روبرو شوید.
بدیهی است شماره دانشجویی شما از این پس، شماره جدید خواهد بود و شماره قبلی از درجه اعتبار ساقط است.

از آنجایی که در آکادمی طاهری اسامی افراد وجود ندارد، لذا هر معرفت پژوه با ایمیل و شماره دانشجویی خود شناخته میشود و شماره دانشجویی به منزله شماره شناسایی فرد است.

ضمنا آکادمی در نظر دارد یک بار دیگر دسترسی کامل ویدیوهای آموزشی را با حداکثر دفعات مجاز مشاهده (۳ مرتبه) برای همه افراد برقرار نماید که به اطلاع عموم خواهد رسید.