چگونه سوگند نامه را امضا كنيم؟

چگونه سوگند نامه را امضا كنيم؟

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزيز
1- ثبت نام در آكادمي به منزله قبول و تاييد سوگندنامه ميباشد و نياز به كار خاصي نيست.

2- حلقه ها از روي ليست كلاسي و از طريق مركزيتي كه هدايت عرفان حلقه را به عهده دارد تفويض ميشود.
مشاهده يا عدم مشاهده ويدئوها تاثيري در تفويض حلقه و لايه محافظ ندارد.
 نشستن در ارتباط در ساعتهاي فرد براي پيگيري ارتباط توسط معرفت پژوه است و ارتباطي به بحث تفويض حلقه ندارد.

براي مشاهده متن سوگندنامه به صفحه اول سايت مراجعه فرماييد و يا روي لينك زير كليك كنيد:

مرکز آموزشی عرفان کیهانی: تعهدنامه/سوگندنامه (taheriacademy.com)