تعهدنامه

الف) تعهدات عمومی

1: تعهد به مکتوب نمودن رضایتنامه، سوگندنامه، تعهدنامه، آیین نامه انضباطی و وفادار بودن به اصول عرفان حلقه

تبصره: عرفان حلقه انسان شمول می باشد و هرکسی شرایط و مقررات ورود به آموزش آنرا بپذیرد، میتواند از مواهب آن استفاده نماید. در غیر اینصورت به تعداد نفوس انسانها راه برای معرفت پژوهی باز است و افراد می توانند از آن راه ها استفاده کنند. اما اگر کسی تصمیم گرفت از عرفان حلقه بمنظور انجام «سیر و سلوک جمعی» بهره ببرد، رعایت این شرایط و ضوابط قطعا الزامی است.

2: سلب حق شکایت از خود از بابت شرکت در کلاس و یا هر مورد دیگر در رابطه با موضوع عرفان حلقه:

با شرکت متقاضی ثبت نام در دوره که می بایستی با تحقیق کامل از چگونگی دوره های عرفان حلقه صورت گرفته باشد؛ حق هرگونه شکوه و شکایتی از او به هر طریق ممکن از بابت شرکت در کلاس، بیرون ریزی های احتمالی و… گرفته میشود. در واقع شرکت کننده در دوره اذعان می دارد که از همه جزییات دوره مطلع بوده و با سلب حق هر گونه اعتراضی از خود، در دوره شرکت میکند.

نکته مهم: در صورت طرح ایراد، اِشکال و سوال و…، اگر فرد نتوانست در نهایت پاسخ قانع کنننده ای بگیرد و متقاعد نشد، می تواند منصرف شده و از ادامه معرفت پژوهی در عرفان حلقه خودداری و آنرا بطور کلی رها کند. در غیر اینصورت  سماجت و ایجاد درگیری، ایجاد جو منفی و مغرض تلقی شده و اخراج میگردد.

 

3: الزام به پرداخت شهریه بعنوان شرکت در دوره آموزشی

شهریه از بابت شرکت در یک دوره آموزشی و اجتناب از قرار گرفتن در معرض اتهام کذب و برچسب ناروای فرقه دریافت میشود. شهریه پرداختی توسط دانش پژوه فقط بمنزله حق الزحمه و تامین هزینه های جاری می باشد نه بمنزله فروش معنویت و یا به زعم بعضی از مغرضین بابت فروش حلقه و…

4: تعهد به رعایت طرح آگاهی های دریافتی:

آگاهی های دریافتی توسط اشخاص صرفا در چارچوب حلقه های تفویض شده در طی دوره های عرفان کیهانی حلقه صورت میگیرد (و نه خارج از آن). این تجربه فقط به منظور تایید و اثبات عملکرد حلقه های دریافتی دوره ها می باشد. در واقع از طریق دریافت های آگاهی شخصی، افراد به ادراک موضوع حلقه ها می رسند. این تجربه به هیج عنوان به معنی رسیدن به حلقه جدید و شاخه دیگری از عرفان و… نیست و نمیتواند از موضوع حلقه های مطرح شده در عرفان حلقه خارج باشد. در نتیجه، هرگونه ادعایی در این مورد باطل و سوءاستفاده و عامل ایجاد انحراف تلقی میشود. زیرا، صرفنظر از اینکه این ادعاها کذب محض می باشند، بلکه باعث بروز کثرت و چند دستگی و خراب شدن چهره عرفان حلقه نیز میگردد (طبق تجارب موجود) و راه را برای فرصت طلبی های مختلف دیگر نیز باز می کند. بنابراین، بر طبق این تعهد نامه کسی نباید به بهانه داشتن دریافت های شخصی چیزی به عرفان حلقه اضافه و یا از آن کم نماید. این عمل خیانت در امانت محسوب می شود. همچنین فخرفروشی و بازارگرمی، معرکه گیری، بی جنبگی و… از این طریق.

5: تعهد به ارائه خدمات رایگان درمانی در عرفان حلقه

دریافت وجه از بابت درمان های طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی ممنوع می باشد (مگر برای کادر درمانی و کسانیکه مجوز فعالیت های قانونی در زمینه طب های مکمل فوق را در محل فعالیت خود داشته باشند).

6: تعهد به امانتداری

تعهد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از جریان عرفان حلقه و موج سواری و مصادره داشته های آن و رعایت کپی رایت و پاتنت و…

7: تعهد به عدم التقاط عرفان حلقه با هر نوع رشته دیگری و یا قرار دادن هر رشته دیگری در کنار آن:

سوار شدن بر موج عرفان حلقه به هر منظوری و جا انداختن سایر رشته ها و قاطی کردن آن با رشته های دیگر به هر منظوری… به کلی ممنوع بوده و عملی مزورانه و متقلبانه و خیانت در امانت محسوب می شود. همچنین استفاده از آن در هر موردی بدون ذکر ماخذ آن، نقض امانتداری (نقض کپی رایت) محسوب میشود.

 

ب) تعهدات اختصاصی (مربیان)

1: تعهد تدریس فقط بر اساس متون درسی، رعایت درسنامه ها، عدم تغییر نام دوره ها و حلقه ها، رعایت مقررات:

در خصوص بکارگیری آموزه های عرفان حلقه چه بمنظور معرفت پژوهی شخصی و چه بمنظور آموزش به دیگران دقیقا بایستی منطبق با مباحث درسی عمل نموده و از وارد کردن سلیقه های شخصی در این آموزه ها جدا خود داری نمود. همچنین عدم ارایه هرگونه مطلب خارج از متون درسی بویژه خودداری از طرح هرگونه مطلب تحت عنوان دوره های تکمیلی و…، آگاهی های دریافتی و…

2: تعهد به پاسخگویی به سوالات بر اساس مستندات عرفان حلقه:

در خصوص پاسخگویی به سوالات نیز با استناد به متون درسی، کتب، مجلات، مقالات، فیلم ها و صوت های دروس استفاده شود.

3: الزام به گرفتن سوگندنامه، رضایتنامه، تعهدنامه و آیین نامه انضباطی از دانش پژوهان:

مربی متعهد است از دانش پژوه در قبال عدم سوءاستفاده از جریان عرفان حلقه و خدمت به انسان و… سوگندنامه و تعهد نامه مربوطه را تمام و کمال دریافت کند. مسئولیت هر نوع سهل انگاری در این مورد به عهده مربی می باشد.

4: تعهد به عدم نگاه به عرفان حلقه بعنوان کسب درآمد صرف و بازاری نمودن آن و عدم راه اندازی هرگونه فعالیت مالی در حاشیه آموزش عرفان حلقه مانند: تجارت الکترونیک، صندوق خیریه و

5: تعهد به رعایت اصل وحدت راه

مربی متعهد است عرفان حلقه را بطور مستقل معرفی نموده و یا تدریس نماید و از التقاط آن با سایر موضوعات و روش ها و یا قرار دادن هررشته دیگری در کنار آن تحت هر عنوانی خود داری نموده (بطوریکه این شبهه را ایجاد کند که عرفان حلقه به آن رشته نیازمند است)، از بکارگیری موضوعات و حلقه های عرفان حلقه در سایر روشها اجتناب کند.

نکته مهم: مربی در عرفان حلقه به کسی گفته میشود که صرفا به معرفی عرفان حلقه بپردازد و در حاشیه تدریس دوره های مربوطه کلاس دیگری را راه اندازی نکند (مبادا اینگونه تلقی شود که مربی قصد کار و کاسبی دارد و از موقعیتی که بواسطه عرفان حلقه برایش ایجاد شده میخواهد در جهت کسب درآمد سوءاستفاده کند و از این طریق شان مربیان خدشه دار شود). به عبارت دیگر: تعهد مربی به انجام فعالیت تدریس فقط در رشته عرفان حلقه و زیر مجموعه های آن و عدم قرار دادن هر رشته دیگری در حاشیه آن تحت هر عنوان و موضوعی بویژه به نیت کسب درآمد و ثبت نام و

 

6: تعهد به دریافت شهریه بمنزله اجتناب از منتسب شدن به فرقه و

فعالیت های عرفان حلقه آموزشی است که از بابت آن شهریه منصفانه دریافت میگردد. لازم است مربیان در قبال تدریس عرفان حلقه شهریه دریافت کنند (حتی مبلغی بسیار ناچیز) تا مجموعه از منتسب شدن به فرقه و… مصون بماند (به دلایل دریافت شهریه مراجعه بفرمایید).

اینجانب بدینوسیله متعهد می شوم کلیه موارد فوق را تمام و کمال رعایت نموده و به آن وفادار باشم. همچنین به مدیریت مجموعه این حق را میدهم که در صورت عدم پایبندی به این چارچوبها بدون هیچگونه اغماضی مرا از همراهی مجموعه محروم و اخراج نماید و از این بابت اعتراضی نداشته باشد.

 

دلایل قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی و لایه محافظ

دانشجویان عزیز، ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما، بدینوسیله دلایل قطع ارتباط با«شبکه شعورکیهانی» و قطع لایه محافظ را به اطلاع رسانده تا با دقت نظر کلیه مفاد آن مورد توجه قرار گرفته و از بروز مشکلات احتمالی برای خود و دیگران جلوگیری به عمل آید.

لازم به یاد آوری است، در مواردی نیز که بنابه صلاحدید شبکه، لایه محافظ و ارتباط قطع نشود، امکان محروم ماندن از دریافت های ماورایی و روزی آسمانی وجود دارد. دلایل فوق عبارت است از:

الف – کلیه اعمالی که باعث جلوگیری از ارتقای روح جمعی جامعه شده و مانع هدایت و راهنمایی دیگران به سمت شبکه شعور کیهانی شود. مانند:

  • خودداری و طفره رفتن از ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد شبکه به علاقه مندان و مشتاقان و محروم کردن آن ها از اینکه مانند خود شما به شبکه وصل شده و از توانمندی آن استفاده کنند.
  • ارائه اطلاعات غلط و عوام فریبی به هر طریقی از جمله، این که فرد در رابطه ای ویژه و از طرف افرادی خاص(مقدسین) به توانمندی های شبکه دسترسی پیدا کرده است. زیرا، این خود باعث ناامیدی دیگران شده و مانع دسترسی آسان افراد مشتاق به این توانمندی ها خواهد شد. بنابراین، لازم است آن ها نیز بدانند که به سادگی می توانند مانند شما به شبکه دسترسی پیدا کرده و از آن بهره مند شوند.
  • به کاربردن کارایی شبکه و بازیچه قراردادن شبکه شعور کیهانی در جهت خودنمایی، معرکه گیری و رشد منیت. این موضوع باعث انحراف خود و دیگران شده و با ایجاد انحراف فکری، توجه آن ها را از مسیر اصلی و رسیدن به معرفت و روشن بینی(به معنای روشن دیدن و رسیدن به درک و فهم جهان هستی)، منحرف می کند.

ب استفاده در خلاف جهت منافع بشریت. مانند:

  • تمایل به استفاده از کارایی شبکه درجهت تجسس و نفوذ در دیگران، فکر خوانی، دسترسی به خصوصیات فردی اشخاص و استفاده به نحوی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی برای دیگران بوده و مغایر با عدل الهی باشد. همچنین عدم رعایت اصول«آنچه برخود نمی پسندی، بردیگران نیز نپسند» و «کار زمینی با قانون زمینی».
  • تبعیض قائل شدن عمدی در ارائه خدمات شبکه به دیگران(با رعایت مسائل ایمنی).

پ  استفاده در خلاف جهت حرمت شبکه، مانند:

  • شک، انکار، ناسپاسی نسبت به شبکه پس از حصول نتیجه مثبت و اثبات کارایی آن.
  • کتمان یافته های خود در این رابطه(نتایج مثبتی که فرد به دست آورده است) که باعث پوشیده ماندن عظمت و جلال شبکه شعور کیهانی برای دیگران و نا اگاه ماندن آن ها می شود. همچنین وانمود کردن به اینکه تحولات پیش آمده برای شخص، از جایی به غیر از حلقه شبکه شعور کیهانی(هوشمندی الهی) صورت گرفته است.
  • هرگونه سوء استفاده به نام شبکه شعور کیهانی حلقه، شعور الهی و
  • در راس قرار دادن هر نامی(حتی نام مقدسین و معصومین) بجای نام خداوند و هوشمندی او(شبکه شعور کیهانی).

خواهشمند است به محض مطلع شدن از قطع لایه محافظ خود، ضمن متوقف نمودن هر گونه فعالیتی دراین زمینه، مراتب را فوری به اطلاع برسانید.

 

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذارعرفان کیهانی حلقهمحمدعلی طاهری

سوگندنامه

اینجانب، در پیشگاه خداوند پیمان بسته و سوگند یاد می کنم، کلیه موارد مشروحه فوق را تمام و کمال رعایت نمایم.

 

آخرین تغییر: شنبه، 31 اردیبهشت 1401، 5:48 عصر