می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

أ

أحَدیت / احدیت

Aḥadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)


أعراف / اعراف

Aᶜrāf (the Supreme status following the Hell)


ألَستُ بِربِّکم؟ / الست بربکم

Am I Not Your Lord? (ᵓA-lastu bi-Rabbi-kum?)


أنَا خَيْرٌ منهُ / انا خیر منه

Ana Xayrun Minhu (“I Am Better Than Him”)


إ

إلاّ (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد میکند) / الا

Ellā (Except, But)


إن.قطبی / nقطبی / ان قطبی

N-Polar


إنّا لله و إنّا إلیه راجعون / انا لله و انا الیه راجعون

Innӓ Lillӓh Wa Innӓ Ilayh-i Rādjiᶜūn (“We belong to Allāh, and to Him we are returning”)