می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ی

یأس / نا امیدی

Despair, Hopelessness


یار

Companion (Yār)


یدالله

Yadollāh (the Hand of Allah)


یوم الدین

Yawm-o-Dīn (The day of the Creeds/Beliefs)


یَهوه / یهوه

Yahweh


یکتایی

Oneness, Unicity


یکتایی حیات

Unicity of Life


یکدست

Uniform


یکطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

One-way


یکپارچه

Integrated, Uniformصفحه:  1  2  (ادامه)
  همه