می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

چ

چرایی

Whyness


چرخش همه محوری

All-axial rotation


چرخش چندمحوری کیهان

Multi-axial rotation of the cosmos


چرخش کیهان

Rotation of the cosmos


چرخش کیهان (بازگشت، واگرد)

Rebound of the cosmos


چرخه

Cycle


چرخه انا لله و انا الیه راجعون

Cycle (the) "Innӓ Lillӓh Wa Innӓ Ilayh-i Rādjiᶜūn" (“We belong to Allāh, and to Him we are returning”)


چرخه دوقطبی

Bi-polar Cycle


چشم باز ( سکوت / کنترل ذهن )

Eyes-opened


چشم باطن‌بین / چشم باطن بین

Inner-viewing eyeصفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه