می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

هاله

Auras


هاهوت

Hāhūt (Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)


هتک حرمت

Irreverence


هدایت

Guidance


هدایت رشد آناتومیک

Anatomical development direction


هدایت پیام های عصبی

Neural messages conduction


هدف متعالی

Sublime goal


هدفمندی

Purposefulness, Purposiveness


هدفمندی کیهان

Purposiveness of the cosmos


هدف‌گذاری

Targeting, to targetصفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه