می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

ق

قائم بذات

Self-perpetuation


قاب قوسَین / قاب قوسین

Qāb-a Qawsayn (the Two Arcs)


قابلیت بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) Capability


قانون ارتباط

Law of Connection


قانون تضاد

Law of Opposition


قانون تغییر

Law of Change


قانون تولد و مرگ

Law of Birth-Death


قانون دوگانگی

Law of Duality


قانون همبستگی و پیوستگی

Law of correlation & interconnectedness


قدرت ماورایی

Metaphysical Powerصفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه