می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه

ع

عارف

Āref (Mystic)


عاشق

Lover


عالم امکان

Realm of Possibility


عالم تضاد

Realm of Opposition


عالم فرازبان

Supra-lingual Realm


عالم فرکانسی

Frequency-based Realm


عالم ماوراء

Metaphysical Realm


عالم موجی

Wave-based Realm


عالم هستی

Realm of Existence


عالم هستی مادی

Realm of material existenceصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه