می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ض

ضد انرژی روشن

Light Anti-energy


ضد دیداری ( تشعشع دفاعی )

Anti-visual


ضد ذرات

Anti-particles


ضد رُمبش / ضد رمبش

Anti-collapse


ضد شعور

Anti-T-Consciousness


ضد شنیداری ( تشعشع دفاعی )

Anti-aural


ضد ضربه (بودن)

Crush resistant, Invulnerable


ضد ماده

Anti-matter


ضد ماده تاریک

Dark Anti-matter


ضد ماده روشن

Light Anti-matterصفحه:  1  2  (ادامه)
  همه