می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

س

سابقه بیماری

Medical history, Disease history


ساحت (حضرت/ مُلک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presence


ساختار شعوری

T-Consciousness structure


ساختار موجی

Wave-based structure


ساز و کار کیهان

Mechanism of the cosmos


سازمند

Organized, Structured


سازمندی

Organizedness, Structuredness


ساطع شدن

Emanate, Emit


سالک ( رهرو )

Wayfarerصفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه