می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه

ذ

ذات

Essence


ذات هستی

Essence of the universe


ذرات بنیادی

Fundamental particles


ذره سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole particle


ذریه

Seed


ذهن - روانشناسی فراکُل نگر / ذهن - روانشناسی فراکل نگر

Interuniversal Psymentology/Psycho-Mentology


ذهن آب / ماده

Mind of water / matter


ذهن ادراکی

Perceptional Mind


ذهن اشتراکی

Communal Mind


ذهن جمعی انسان

Collective Mind of humankindصفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه