می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه

د

دادگاه ویژه

Special court


دارای عدم قطعیت

Being of uncertainty


داشته ها

Achievements


دانا (≠ سوپردانا )

Learned


دانستگی

Learnedness


دانش کمال

Kamal knowledge


دربرگرفته شده ( محاط )

Included ( Encompassed )


دربرگیرنده ( محیط )

Inclusive ( Encompassing )


دربرگیرنده همه چیز

All-encompassing


دربرگیرنده کامل

Entire inclusiveصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه