می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

خ

خاصیت دوگانه موج – ذره

Dual nature of wave-particle


خال

Mole


خاموشی / خموشی

Silence / Quietness (Xāmušī)


خبیر (از صفات خداوند)

All-Aware (the) (al-Xabīr)


خداشناسی

Theology


خدامحور

God-centered, Theocentric


خدامحوری

God-Centeredness, Theocentricity


خدای رحمان

God the All-Merciful (Rahmān)


خدمت عملی

Practical service


خرابات

Xarābāt (Desolate step, Erfanic ruin)صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه