می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (ادامه)
  همه

ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)


ابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousness


ابزار (پله عقل)

Means


ابزار بی ابزاری

Means-free Means


ابزارهای اصلی

Main Means


ابزارهای واسطه ای

Intermediary Means


ابلیس

Iblīs

ابلیس زاده

Iblīsian/s


ابلیس کل

Iblīs the whole

ابَرآگاهی / ابر آگاهی

Super-Awarenessصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (ادامه)
  همه