می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  176  (ادامه)
  همه

ا

ارتعاش بنیادی

Fundamental vibration


ارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's view


ارتقاء وجودی

Existential elevation/improvement


ارتقاء کیفی

Qualitative improvement


ارزشمندی

Valuableness


ارزشگذاری / ارزش گذاری

Valuation


ارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluation


ارض / أرض

Arʣ (Universe-Ground)


اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Powerصفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  176  (ادامه)
  همه