می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  176  (ادامه)
  همه

ا

ارتباط با پایان نامه یا سوگندنامه

Connection through Certificate [Affidavit]


ارتباط دادن [برای افراد]

Make Connection [for individuals]


ارتباط دهنده

Connector

ارتباط شعوری

T-Consciousness Connection


ارتباط عام

General Connection


ارتباط عام ذرات

General Connection of particles


ارتباط محسوس

Tangible Connection


ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود / وجودی

General software connection of existence layout


ارتباط ویژه (← حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)


ارتباط گیرنده

Connecteeصفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  176  (ادامه)
  همه