می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  176  (ادامه)
  همه

ا

اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligence


اثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence / effect / impact


اجابت

Granting


اجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidance


اجزای کیهان

Components of the cosmos


احاطه

Encompassment


احتکار آگاهی

Hoarding the Awareness


اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy


اختلال (و آشفتگی)

Disturbance (and perturbation)


اختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorderصفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  176  (ادامه)
  همه