می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176
  همه

ی

یکتایی

Oneness, Unicity


یکتایی حیات

Unicity of Life


یکدست

Uniform


یکطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

One-way


یکپارچه

Integrated, Uniform


یکپارچگی هستی

Integrity of the universe


یگانگی

Oneness / Unicityصفحه: (قبلی)   1  ...  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176
  همه