می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه

آ

آزمون‌بانان / آزمون بانان

Trialians (T Group)


آستانه درک

Threshold of perception


آستانه درک ذهنی

Threshold of Mental perception


آستانه درک فراذهنی

Threshold of Supra-mental perception


آستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perception


آشفتگی (و اختلال)

Perturbation (and Disturbance)


آشکارسازی حیات

Detection of Life


آلودگی (به موجودات و تشعشعات منفی)

Contamination


آلودگی امواج

Wave pollution


آلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissionsصفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه