می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

ارتباط دهنده

Connectorارتباط شعوری

T-Consciousness Connectionارتباط عام

General Connectionارتباط عام ذرات

General Connection of particlesارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layoutارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibrationارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's viewارتقاء وجودی

Existential elevation / improvement
صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  161  (ادامه)
  همه