می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه

و

واحد نرم افزاری

Software unitواحدیت [عالم]

ediyyat (Oneness) [Realm]وارفتگی

Exhaustednessواقعی

Actualواقعیت

Actualityواقعیت خارجی / بیرونی

External Actualityواقعیت مجازی

Virtual (Mazic) Actualityواقعیت وجودی

Existential Actualityواقعیتنگر

Actuality-viewerواقعیتنگری

Actuality-viewing
صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه