می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ض

ضدانرژی

Anti-energyضدانرژی تاریک / روشن

Dark / Light Anti-energyضددیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-visualضدذرات

Anti-particlesضدرمبش

Anti-collapseضدشعور

Anti-T-Consciousnessضدشنیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-auralضدضربه (بودن)

Crush resistant, Unbreakableضدماده

Anti-matterضدماده تاریک / روشن

Dark / Light Anti-matter
صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه