می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5
  همه

س

سیاهچاله درون - کیهانی

Intra-cosmic Black holeسیاهچاله کیهانی

Cosmic Black holeسیر تسلسل باطل

Endless futile sequenceسیر و سلوک

Spiritual Journeyسیری ناپذیری (اصل)

Insatiabilityسیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous systemسیستم دفاعی بدن

Body’s defense systemسیستم عصبی ثانویه

Secondary nervous system
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5
  همه