می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه

ت

تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection typeتمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-chargedتمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energyتمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumptionتمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasureتمسخر

Ridicule, Scoff, Mockتمنا

Desire (Tamannā)تمهیدات الهی

Divine preparationsتن واحده

Uni-Bodyتن واحده انسان

Uni-Body of humankind
صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه