می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه

ت

تفکر نرم افزاری

Software-based thinkingتقدس

Sanctityتقدیس

Sanctificationتقلید حیات

Imitation of Lifeتقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusionتلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration


تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibilityتلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibilityتماس دست (فرادرمانی)

Hand touch
صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه