می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه

ت

تعالی

Sublimityتعقل

Reasoning, Intellectتعمید آب

Water Baptismتعمیم به عام

Generalizationتعهدنامه

Commitment-letterتغییر (اصل)

Changeتفویض

Tafvīʣ (Entrusting)تفویض اختیار

Entrusting the free willتفکر

Intellection, Thought, Thinkingتفکر اشتراکی

Communal thought
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه