می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تضاد اساسی

Basic Oppositionتضاد اولیه

Primary Oppositionتضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Oppositionتضاد ثانویه

Secondary Oppositionتضادساز

Opposition-makerتطابق نرم افزاری

Software compatibilityتطمیع

Enticement


تطهیر

Purification (Ta’hīr)تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretenceتعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه