می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تسخيربانان

Possessians (P Group)تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Placeتسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehsتسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilitiesتشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)تشخیص اطلاعات

Recognition of Informationتشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluationتشعشع

Meta-Emission (Tašašo)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه