می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmosتجربه عرفانی

Erfanic experienceتجزیه و ترکیب

Decompose and Compositionتجسم

Visualizationتجلیات الهی

Divine Manifestationsتجلیگاه

Manifestationaryتحمیق

Stupefying (Tamīq)تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies


تخیل

Imagination


تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissions
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه