می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تأثیرپذیری

Effectablity


تارهای ارتعاشی

Vibrating Stringsتبادل حرارتی

Heat exchangeتبادل شعوری

T-Consciousness interchangeتبادل محیطی

Environmental interchangeتبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchangeتبرئه خدا

Exculpating Allāhتبرک

Blessednessتبعات عشق

Consequences of loveتثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axisتجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmosتجربه عرفانی

Erfanic experienceتجزیه و ترکیب

Decompose and Compositionتجسم

Visualizationتجلیات الهی

Divine Manifestationsتجلیگاه

Manifestationaryتحمیق

Stupefying (Tamīq)تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies


تخیل

Imagination


تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissionsتداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousnessتداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)تراکم

Density


تراکم پذیری

Compressibility


ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping ritualsترمیم

Regenerationترکیب

Compositionتزکیه

Purification (Tazkiyeh)تسبیح

Tasbī (Floatation)تسخير

Possession (Tasxīr)تسخيربانان

Possessians (P Group)تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Placeتسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehsتسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilitiesتشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)تشخیص اطلاعات

Recognition of Informationتشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluationتشعشع

Meta-Emission (Tašašo)تشعشع منفی

Negative Meta-Emissionتشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions


تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousnessتشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشنج

Convulsion Hysteriaتصمیم گیری خودکار

Automated decision-makingتصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-makingتصور

Imagination


تضاد

Opposition (Taʣādd)


تضاد اساسی

Basic Oppositionتضاد اولیه

Primary Oppositionتضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Oppositionتضاد ثانویه

Secondary Oppositionتضادساز

Opposition-makerتطابق نرم افزاری

Software compatibilityتطمیع

Enticement


تطهیر

Purification (Ta’hīr)تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretenceتعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balanceتعالی

Sublimityتعقل

Reasoning, Intellectتعمید آب

Water Baptismتعمیم به عام

Generalizationتعهدنامه

Commitment-letterتغییر (اصل)

Changeتفویض

Tafvīʣ (Entrusting)تفویض اختیار

Entrusting the free willتفکر

Intellection, Thought, Thinkingتفکر اشتراکی

Communal thoughtتفکر نرم افزاری

Software-based thinkingتقدس

Sanctityتقدیس

Sanctificationتقلید حیات

Imitation of Lifeتقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusionتلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration


تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibilityتلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibilityتماس دست (فرادرمانی)

Hand touchتماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection typeتمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-chargedتمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energyتمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumptionتمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasureتمسخر

Ridicule, Scoff, Mockتمنا

Desire (Tamannā)تمهیدات الهی

Divine preparationsتن واحده

Uni-Bodyتن واحده انسان

Uni-Body of humankindتنش روانی

Psychic tensionتنفس کیهانی

Cosmic respirationتنوع انواع

Diversity of speciesتنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindednessتوان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) powerتوان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) powerتوبه

Return (Toubeh)توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Meتوحید

Touhīd (Unity with Allah)توده آگاهی

Mass of Awarenessتوریهای فضا

Space Netsتوریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)توفیق

Divine successتوهم احساسی

Emotional hallucinationتوهم دیداری

Visual hallucinationتوهم شنیداری

Auditory hallucinationتوهم پنداری

Imaginary hallucinationتوکل

Reliance (Tavakkol)تکاثف

Condensationتکانش

Impulsionتکساختاری

Mono-structuralتکقطبی

Mono-Polarتکینه

Singularتکینگی

Singularityتیپ شخصیتی

Personality typeتیک حرکتی

Motor tic


تیک ذهنی

Mental ticتیک شخصیتی

Personality tic
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه