می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه

ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)ابرآگاهی

Super-Awarenessابرانسان

Super-humanابردستگاه

Super-system, Super-machineابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousnessابرشعور

Super-T-Consciousnessابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousnessابرهوشمندی

Super-Intelligenceابزار (پله عقل)

Meansابزار بی ابزاری

Means-free Means
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه