می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

استاد درون

Inner Mentorاستخراج اطلاعات

Information extractionاستدلال

Reasoningاستعداد ثانویه

Secondary talentاستعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talentاستقراء (از جزء به کل)

Induction


استنتاج (از کل به جزء)

Deductionاسفار اربعه

Asfār-e Arbaeh (The Four Journeys)اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)اسم اعظم

Esm-e Aᶜẓam(Greatest Name)صفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  161  (ادامه)
  همه