می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

ارتقاء کیفی

Qualitative improvement



ارزشگذاری

Valuation



ارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluation



ارض

Arʣ (the Ground of Bi-Polar Cycle)



اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Power



از خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessness



ازل

Beginningless Eternity (Azal)



استاد ازل

Azal Master



استاد حق

TRUTH Master (aqq Master)




صفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  161  (ادامه)
  همه