می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligenceاثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effectاجابت

Grantingاجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidanceاجزای کیهان

Components of the Cosmosاحاطه

Encompassmentاحتکار آگاهی

Hoarding the Awarenessاحدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه