دوشنبه، 3 مهر 1402، 8:19 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
گ

گرانش - زمان

Gravity-Time


گرمی مطلق

Absolute hot


گره روانی

Psychic knot


گستردگی

Expansion, Vastitude / Vastity, Vastness


گوی فروزان

Luminous sphere