یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:40 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تفکر نرم افزاری

Software-based thinking


تقدس

Sanctity


تقدیس

Sanctification


تقلید حیات

Imitation of Life


تقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)


تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusion


تلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration

تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibility


تلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibility


تماس دست (فرادرمانی)

Hand touch