یکشنبه، 12 آذر 1402، 1:54 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تضاد اساسی

Basic Opposition


تضاد اولیه

Primary Opposition


تضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Opposition


تضاد ثانویه

Secondary Opposition


تضادساز

Opposition-maker


تطابق نرم افزاری

Software compatibility


تطمیع

Enticement

تطهیر

Purification (Ta’hīr)


تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretence


تعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance