دوشنبه، 3 مهر 1402، 7:42 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تأثیرپذیری

Effectablity

تارهای ارتعاشی

Vibrating Strings


تبادل حرارتی

Heat exchange


تبادل شعوری

T-Consciousness interchange


تبادل محیطی

Environmental interchange


تبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchange


تبرئه خدا

Exculpating Allāh


تبرک

Blessedness


تبعات عشق

Consequences of love


تثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis