قطعي صدا در ده ويدئوي اول درس عرفان حلقه

قطعي صدا در ده ويدئوي اول درس عرفان حلقه

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزيز
در ده ويديوي اول درس عرفان حلقه صداي ويدئوها قطع و وصل ميشود. خواهشمنديم فعلا به همين شكل ويديو مشاهده شود. اين ده ويديو در آينده مجددا توليد خواهد شد.
در مورد جلسه اول درس شعور هم مشكل صدا داريم كه انشالله آنها هم مجدد توليد خواهد شد.