تعداد دفعات مشاهده ویدیوها آزاد شد.

تعداد دفعات مشاهده ویدیوها آزاد شد.

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

1-تعداد دفعات مشاهده ویدیو آزاد شد.
از این پس کلیه معرفت پژوهان، به هر تعداد که مایل هستند میتوانند ویدیوها را مشاهده نمایند. 

2- ویدیوها در هر درس باید به ترتیب مشاهده شود.
یعنی برای باز شدن هر ویدیو لازم است حتما ویدیوی قبلی آن دیده شود.

نکته: پس از آزاد شدن تعداد دفعات مشاهده ویدیوها، نوتیفیکیشن موبایل روی اپلیکیشن عرفان حلقه نیز راه اندازی شد. جهت انجام این تغییرات کارشناسان فنی، ناگزیر به بایگانی سابقه قبلی دانشجویان و ساخت درس جدید شدند.
بنابراین در درس جدید همه عزیزان باید از ابتدا درسها را مشاهده کنند اما معرفت پژوهانی که قبلا ویدیوها را مشاهده کرده اند و مایل به مشاهده مجدد نیستند، میتوانند فقط لینک را کلیک کنند تا ویدیوی بعدی باز شود.
با آرزوی موفقیت. برایتان طلب خیر داریم