زمان شروع ترم اول

زمان شروع ترم اول

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

کلاس ها زمانی شروع میشود که کلیه افرادی که ثبت نام شده اند در سایت وارد شوند.
بنابراین جهت سهولت این امر، لطفا به نزدیکان خود که در استفاده از وب سایت مشکل دارند کمک کنید.