اطلاعيه مهم - ارتباط

اطلاعيه مهم - ارتباط

by Taheri Academy -
Number of replies: 0
به استحضار ميرساند تا مشخص شدن دقیق افراد ثبت نام شده و شروع دوره اصلی و آغاز برقراری ارتباط های دوره که مخصوص افراد ثبت نام شده می باشد، همه می توانند بعد از دیدن هر بخش از فیلم های کلاس ها، ارتباط عام را برقرار کنند.

در ضمن قسمت های اولیه فیلم کلاس ها یکبار دیگر از نو ضبط خواهد شد که دوستان میتوانند مجددا آنها را مشاهده کنند.